Tilbake til ansatte

Ann Charlotte Andersen

Rådgiver, opptak og praksisstudier BIS 3. studieår

Studieadministrasjon og fellestjenester

Ansvarsområder

 • Opptaksleder MEVU og BIS
 • Praksiskoordinator BIS 3. studieår

 

For henvendelser knyttet til opptak, ta kontakt på opptak@ldh.no

For henvendelser knyttet til praksis, ta kontakt på praksis@ldh.no

 

Bakgrunn

Utdanning:

 • Menneske og miljø i Afrika, NTNU
 • Prosjektledelse, HiO/OsloMet
 • Masterstudier, Rhodes University
 • Undergrad studies og Bachelor of Honours, University of Cape Town
 • Russisk, historie mm, Universitetet i Bergen

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Rådgiver forskningsadministrasjonen, Kreftforeningen
 • Teamleder, Skattedirektoratet
 • Kurskoordinator, IKT-huset
 • Rådgiver og fungerende avdelingsleder, NAV St. Hanshaugen