Tilbake til ansatte

Astrid Skjølsvik

Seniorkonsulent, eksamen og tilrettelagte studieløp MEVU

Studieadministrasjon og fellestjenester

Ansvarsområder

  • Koordinering av eksamen (MEVU) 
  • Oppfølging av studenter i tilrettelagte studieløp (MEVU)
  • Svare på studenthenvendelser (MEVU)

Bakgrunn

Utdanning:

  • Enkeltemner, Universitetet i Oslo
  • Bachelorgrad i utviklingsstudier, Høyskolen i Oslo og Akershus
  • Enkeltemner, Universidad de Belgrano

Verv

  • Sekretær, Skikkethetsnemda
  • Sekretær, Studiekvalitetsutvalget