Tilbake til ansatte

Caroline Farsjø Aure

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie