Tilbake til ansatte

Edith Lillian Roth Gjevjon

Instituttleder bachelor

Bachelor i sykepleie

Ansvarsområder

 • Leder, Avdeling for bachelor i sykepleie med resultatansvar for utdanning, forskning og fagutvikling

Forskning og fagutvikling

 • Kvalitet og kontinuitet i sykepleie
 • Systematikk og struktur i sykepleieutøvelse
 • Modeller for sykepleieutøvelse
 • Teknologi, digitalisering og informatikk i sykepleie
 • Kommunehelsetjeneste, hjemmesykepleie, eldre
 • Pragmatisk vitenskapsteoretisk ståsted; spørsmålet bestemmer metoden

Forskningsgrupper:

Forskningsprosjekter:

Bakgrunn

Utdanning:

 • PhD i sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Mastergrad i sykepleievitenskap, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Sykepleier, Høgskolen i Bergen
 • Hjelpepleier, Fagerlia videregående skole, Ålesund

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Redaktør, Sykepleien Forskning (d.d.)
 • Spesialrådgiver, fag- og helsepolitisk avdeling, Norsk Sykepleierforbund
 • Førsteamanuensis, Høgskolen Diakonova (nå VID)
 • Forsker, Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • Vitenskapelig assistent, Avdeling for sykepleievitenskap og Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Bestillerkonsulent, Bydel Grünerløkka, Oslo kommune
 • Soneleder, Bydel Grünerløkka, Oslo kommune (hjemmesykepleie)
 • Sykepleier, Nesodden kommune (hjemmesykepleie)
 • Sykepleier, Lovisenberg diakonale sykehus
 • Sykepleier og soneleder, Bergen kommune (hjemmesykepleie)
 • Hjelpepleier, Ålesund kommune (sykehjem og hjemmesykepleie)

Verv

 • Sakkyndig konsulent, vurdering av søknader om samhandlingsmidler for Oslo Universitetssykehus og Oslo kommune, samt Akershus universitetssykehus og omliggende kommuner
 • Medlem av fag- og samarbeidsråd for Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Oslo kommune 
 • Medlem av Nasjonalt fagorgan for forskning og utdanning i sykepleie (NFO)
 • Medlem av komiteen SN/K 580 Krav til faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere, Standard Norge

Publiseringer