Tilbake til ansatte

Gørill Birkeli

Høgskolelektor

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Pasientsikkerhet
 • Intensivsykepleie
 • Postoperativ sykepleie
 • Kvalitativ

Forskningsprosjekter

 • Det grønne korset – et pasientsikkerhetsinitiativ? En kvalitativ studie, Ahus

Undervisning

 • Postoperativ sykepleie
 • Lungefysiologi og patofysiologi
 • Syre-base-forstyrrelser
 • Klinisk lærlingslab, NIV
 • Simulering

Bakgrunn

Utdanning:

 • Grunnutdanning i sykepleie, Diakonissehjemmets høgskole Bergen
 • Videreutdanning i intensivsykepleie, Høgskolen i Bergen
 • Mastergrad i klinisk sykepleie, NTNU Gjøvik
 • Veiledning individuell og gruppe, OsloMet

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Intensivsykepleier, Haukeland sykehus
 • Nyfødt intensiv, Ahus
 • Intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier, Ahus