Tilbake til ansatte

Rigmor Hegertun

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

 • Diakoni/etikk. Utarbeidet og gjennomført etikkseminarer ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Pedagogikk og fagdidaktikk
 • Utarbeidet og gjennomført modell for praksisoppfølging ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Studentdrevet sykehusavdeling i samarbeid med Diakonhjemmet sykehus og Diakonhjemmets høyskole (VID)

Forskningsgrupper:

Forskningsprosjekter:

Undervisning

 • Sykepleierens undervisende funksjon
 • Sykepleie til alvorlig syke
 • Eksistensielle utfordringer knyttet til alvorlig sykdom
 • Etiske utfordringer i helsevesenet
 • Sykepleierrollen/pasientrollen
 • Modul veilederkurs
 • Ledet arbeidet med etikkseminar for campus Lovisenberg
 • Utarbeidet prosjektet Oslo by night, en direkte følge av hovedfag som nå er videreført i Storbyhelse
 • Underviste på Nurse Way, et samarbeidsprosjekt mellom Bjørknes og et australsk universitet

Bakgrunn

Utdanning:

 • Grunnutdanning, Betanien sykepleierhøyskole Oslo
 • Hovedfag, Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo
 • Pedagogikk/fagdidagtikk, Universitetet i Oslo

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Høgskolelektor, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Praksiskoordinator, Lovisenberg diakonale høgskole
 • Programkoordinator for 2. studieår, Lovisenberg diakonale høgskole

Verv

 • Leder/nestleder for lærerråd
 • Medlem av studiekvalitetsutvalg
 • Medlem av høyskolestyret
 • Medlem av AMU

Publiseringer