Tilbake til ansatte

Kristin Heggdal

Forskningsleder/Professor

Senter for klinisk sykepleieforskning

Forskning og fagutvikling

 • Å leve med kronisk sykdom
 • Pasienters helsefremmende ressurser
 • Empowerment
 • Helsefremmende intervensjoner ved kronisk sykdom
 • Utvikling av komplekse intervensjoner
 • Kvalitativ forskning
 • Samhandlingsprosjekter
 • Internasjonalt forskningssamarbeid

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Colloborative cross-cultural intervention research for the promotion of self-management, health and well-being among patients with chronic illness
 • Implementering av konsept Kroppskunnskaping i kommunehelsetjenesten i Innlandet
 • Telehealth and palliative care

Undervisning

 • Pasienters erfaringskunnskap
 • Kropp
 • Salutogenese
 • Recovery
 • Helsefremming ved kronisk sykdom
 • Empowerment
 • Ressursfokusert sykepleie
 • Utvikling av komplekse helsefremmende intervensjoner
 • Kvalitativ metode

Bakgrunn

Utdanning:

 • Dr.polit (PhD), Universitetet i Bergen
 • Hovedfag i Sykepleievitenskap, Universitetet i Bergen
 • Grunnfag i pedagogikk, NLA Høgskolen
 • Praktisk pedagogisk utdanning, Høgskulen i Volda
 • Grunnutdanning i sykepleie, Betanien Sykepleierhøyskole i Bergen

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger
 • Førsteamanuensis ved Diakonhjemmet høgskole
 • Førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde
 • Sykepleier, Fylkessykehuset i Molde, Fylkessykehuset i Kristiansund og Regionsykehuset i Trondheim (St.Olav)

Verv

 • Leder, FOU – utvalget ved LDH
 • Høgskolens representant i FOU utvalget ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Høgskolens representant i UHR-forskning

Publiseringer