Tilbake til ansatte

Kristin Heggdal

Forskningsleder/Professor

Senter for klinisk sykepleieforskning