Tilbake til ansatte

Hilde Kristin Jacobsen

Høgskolelektor

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Klinisk avansert nyfødtsykepleie
 • Barnesykepleie
 • Pasientsikkerhet
 • Kvalitativ forskning

Forskningsprosjekter

 • Det grønne korset- et pasientsikkerhetsinitiativ? En kvalitativ studie, Ahus

Undervisning

 • Respirasjon og respirasjonsbehandling til nyfødte
 • Resuscitering av nyfødte
 • Nyfødttransisjon
 • Klinisk lærlingslab

Bakgrunn

Utdanning:

 • Grunnutdanning i sykepleie, Høyskolen i Oslo
 • Videreutdanning i barnesykepleie, Høyskolen i Oslo
 • Mastergrad i klinisk sykepleie, NTNU Gjøvik
 • Klinisk veiledning 10 stp., Lovisenberg diakonale høgskole
 • Klinisk spesialist, NSF

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Barnesykepleier nyfødt intensiv, AHUS
 • Prosjektleder implementering simulering BUK, AHUS
 • Teamleder nyfødt intensiv, AHUS
 • SIM og HLR ansvarlig nyfødt intensiv, AHUS
 • Barnefaglig konsulent, SIM AHUS, Kompetanseavdelingen, AHUS
 • Praksisveileder med MTU ansvar, nyfødt intensiv, AHUS
 • Fagutviklingssykepleier med MTU ansvar, nyfødt intensiv, AHUS

Publikasjoner

Pandemien tvang oss til å tenke nytt om simuleringstrening