Tilbake til ansatte

Johan Fodstad Larsen

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

 • Psykisk helse
 • Kvalitativ forskning

Undervisning

 • Normalreaksjoner på unormale livshendelser
 • Stemningslidelser
 • Personlighetsforstyrrelser
 • Rus
 • Psykoselidelser
 • Traumer
 • Relasjonell vold
 • Seksuelle overgrep
 • Krigsveteraner
 • Selvmord
 • Etterlatte etter selvmord
 • Ambulant arbeide
 • Samhandling med nødetater
 • Telenursing
 • Beredskap
 • Bruk av tvangsmidler
 • Vold og konflikthåndtering

Bakgrunn

Utdanning:

 • Grunnutdanning sykepleie, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Videreutdanning i psykisk helse, Høgskolen i Oslo og Akershus 
 • Master i psykisk helse, Oslomet
 • Videreutdanning, Pedagogisk basiskompetanse, LDH

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Akuttpsykiatrisk mottak, Ullevål OUS, Spesialsykepleier 
 • Sosial Ambulant Akutteam, Legevakten Oslo, Spesialsykepleier
 • SOS Norge, Oslo, Utenlandsoppdrag og beredskap, Spesialsykepleier
 • OsloMet, timelærer bachelor sykepleie