Tilbake til ansatte

Lars Mathisen

Rektor

Høgskolens ledelse

Ansvarsområder

 • Øverste faglige ansvar ved LDH
 • Deler ansvar for daglig ledelse av LDH med høgskoledirektøren

Forskning og fagutvikling

 • PROMs – Pasienterfart resultat av helsetjenester
 • Helhetlige pasientforløp, kontinuitet og samhandling

Undervisning

 • Kvalitet i helsetjenesten

Bakgrunn

Utdanning:

 • PhD, Universitetet i Oslo
 • Master of Science in Nursing, University of California San Francisco
 • Cand.mag. med pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Spesialsykepleier anestesi, Ullevål sykehus
 • Off. godkj. sykepleier, Ullevål sykepleierskole

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Intensivsykepleier ved OUS
 • Intensivsykepleier i USA: UCSF Medical Center, og Kaiser Permanente Medical Center, San Francisco
 • Seksjonsoversykepleier, thoraxkirurgisk avdeling OUS
 • Rådgiver/prosjektleder, NSF
 • Stipendiat ved Intervensjonssenteret, OUS
 • Fag-/forskningssykepleier, OUS
 • Anestesisykepleier, Ullevål sykehus

Verv

 • Medlem av Utdanningsutvalget OUS
 • Vararepresentant til styret i Universitets- og høyskolerådet 
 • Arbeidsutvalget i UHR Helse-/sosialfag, vararepresentant

 

 

Publiseringer