Tilbake til ansatte

Liv Arnhild Romsaas

Studentprest

Studieadministrasjon og fellestjenester

Ansvarsområder

 • Ansvar for daglig drift av LOS – Lovisenberg studentvelferd
 • Samtale og veiledningstjenester
 • Arbeid med studiesosialt læringsmiljø
 • Psykososial krisehåndtering gjennom høyskolens beredskapsgruppe
 • Samarbeid med studentdemokratiet
 • Arrangement knyttet til semesterstart/-slutt

Bakgrunn

Utdanning:

 • Master i praktisk teologi inkludert pastoralklinisk utdanning og arbeidsveilederutdanning, Universitetet i Oslo
 • Cand.theol, profesjonsstudiet i teologi med praktisk teologisk seminar, Universitetet i Oslo
 • Kursleder «Mestringskurs -Tankevirus»

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Arbeidsveileder i Oslo bispedømme, Den norske kirke
 • Regionskonsulent, Oslo, Asker og Bærum i Kirkens Nødhjelp
 • Prest i ulike menigheter i Oslo bispedømme, Den norske kirke

Verv

 • Observatør i velferdsutvalget
 • Observatør i studentparlamentet
 • Observatør i lærings- og miljøutvalget
 • Redaksjonsmedlem i Magasin fra Lovisenberg