Tilbake til ansatte

Randi Tofthagen

Førsteamanuensis

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

 • Psykiatrisk sykepleie
 • Brukererfaringer
 • Begrepsanalyse
 • Kvantitativ metode
 • Recovery
 • Samarbeidsbasert forskning
 • Kvalitativ forskning

Forskningsgrupper:

 • Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten, Lovisenberg diakonale høgskole (leder)
 • Nordisk forskningsgruppe med fokus på brukerperspektiv, formidling, forebygging og intervensjon ved selvskading og suicidforsøk. Samarbeidsbasert forskningsmetode.

Forskningsprosjekter:

Undervisning

 • Sykepleie
 • Psykisk helse
 • Selvskade
 • Psykose
 • Selvmord
 • Recovery
 • Veileder på ulike tema

Bakgrunn

Utdanning:

 • PhD, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitet i Tromsø, Norges arktiske universitet
 • Kandidat i sykepleievitenskap, Institutt for sykepleievitenskap, Det medisinske fakultetet, Universitet i Oslo 
 • Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, Ullevål sykepleierhøgskole      
 • Grunnutdanning i sykepleie, Ullevål sykepleierhøgskole       
 • Examen philosophicum, Universitetet i Oslo           
 • Eksamen artium                                            

Utvalgt arbeidserfaring:          

 • Førsteamanuensis, Lovisenberg diakonale høgskole

Verv

 • Medlem i klagenemd                                                                                              

Publiseringer