Tilbake til ansatte
Barbo Olsen

Barbo Olsen

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie