Tilbake til ansatte

Barbo Olsen

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie