Tilbake til ansatte
Portrett av Eline Kaupang Petersen

Eline Kaupang Petersen

Spesialbibliotekar

Bibliotek

Ansvarsområder

 • Alma, Leganto, EndNote
 • Systematiske litteratursøk
 • Veiledning i litteratursøk og referansehåndtering
 • Canvas og bibliotekets nettside
 • Pensumlister

Forskning og fagutvikling

 • Litteratursøk til systematiske oversikter og scoping reviews

Forskningsgrupper:

Undervisning

 • EndNote-kurs

Bakgrunn

Utdanning:

 • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap, OsloMet
 • Master i historie, NTNU
 • Årsstudium i psykologi, Universitetet i Oslo

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Spesialbibliotekar på LDH siden 2021
 • Veileder i akademisk skriving, OsloMet

Verv

 • Tillitsvalgt, Bibliotekarforbundet
 • Ansattrepresentant, Arbeidsmiljøutvalget

Publiseringer