Tilbake til ansatte

Kristine Tamburstuen Myren

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie