Tilbake til ansatte

Lars Mathisen

Forsker

Studieadministrasjon og fellestjenester

Ansvarsområder

 • Forskning og utviklingsarbeid
 • Rådgivning innen sykepleie, ledelse, helsetjeneste og utdanning

Forskning og fagutvikling

 • PROMs – Pasienterfart resultat av helsetjenester
 • Helhetlige pasientforløp, kontinuitet og samhandling
 • Spesialsykepleie og spesialistutdanning

Undervisning

 • Kvalitet i helsetjenesten

Bakgrunn

Utdanning:

 • PhD, Universitetet i Oslo
 • Master of Science in Nursing, critical care/trauma, University of California San Francisco
 • Cand.mag. med pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Spesialsykepleier anestesi, Ullevål sykehus
 • Off. godkj. sykepleier, Ullevål sykepleierskole

Utvalgt arbeidserfaring:

 • Rektor ved LDH 2012-2022
 • Intensivsykepleier ved OUS
 • Intensivsykepleier i USA: UCSF Medical Center, og Kaiser Permanente Medical Center, San Francisco
 • Seksjonsoversykepleier, thoraxkirurgisk avdeling OUS
 • Rådgiver/prosjektleder, NSF
 • Stipendiat ved Intervensjonssenteret, OUS
 • Fag-/forskningssykepleier, OUS
 • Anestesisykepleier, Ullevål sykehus

 

Lenke til Cristin-profil