Tilbake til ansatte
Marion Kumwenda

Marion Chiwena Kumwenda

Høgskolelektor

Bachelor i sykepleie

Forskning og fagutvikling

 • Geriatri
 • Kommunehelsetjenesten
 • Digitalisering
 • Kvalitativ metode

Forskningsgrupper

Bakgrunn

Utdanning

 • Master i helsefagvitenskap- Universitet i Oslo
 • Videreutdanning i Digitalisering innovasjon og ledelse, Universitet i Sør-Øst-Norge
 • Videreutdanning i Geriatrisk vurderingskompetanse, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
 • Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Vestfold

Utvalgt arbeidserfaring

 • Spesialkonsulent (saksbehandler), Tjenestetildeling og samordning, Drammen kommune
 • Sykepleier, Åskollen helse- og omsorgsdistrikt, Drammen kommune
 • Sykepleier, Fosshagen rehabiliteringsavdeling, Lier Kommune