Tilbake til ansatte

Silje Skaaren-Fystro

Seniorkonsulent, praksisstudier MEVU

Studieadministrasjon og fellestjenester

Ansvarsområder

  • Oversikt søknad og fordeling av praksisplasser til studenter på MEVU

Bakgrunn

Utdanning:

  • Intensivsykepleier, OsloMet
  • Bachelor i sykepleie, Høyskolen Diakonova (nå VID)

Utvalgt arbeidserfaring:

  • Intensivsykepleier Generell intensiv 1, RH
  • Intensivsykepleier Nevrointensiv, Ullevål
  • Sykepleier Nevrokirurgisk sengepost Ullevål
  • Sykepleier i Berg Gård spesialbarnehage