Tilbake til ansatte

Wenche Oksavik

Førstelektor

Master og videreutdanning

Forskning og fagutvikling

 • Operasjonssykepleie
 • Pasientsikkerhet
 • Pedagogikk

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

 • Operasjonssykepleiers ansvar og funksjoner i kirurgisk team ved avslutning av operasjoner, Lovisenberg diakonale høgskole

Undervisning

 • Operasjonssykepleierens funksjons – og ansvarsområde
 • Samarbeid i kirurgisk team
 • Kirurgisk telling

Bakgrunn

Utdanning

 • Phd course: Qualitative and quantitative Methods – From Analysis to Description, VID
 • Master i profesjonsetikk, UiO
 • Pedagogisk praktisk utdanning (PPU), HiAk 
 • Videreutdanning i operasjonssykepleie
 • Grunnutdanning i sykepleie

Utvalgt arbeidserfaring

 • Programkoordinator og emneansvarlig, LDH
  (Videreutdanning i operasjonssykepleie)
 • Forlagsredaktør, Akribe forlag
 • Operasjonssykepleier, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet