02
Jun

Studentparlamentets allmøte juni 2022

2. jun 2022 14:30  -  2. jun 2022 17:00   -   Auditorium 201

Torsdag 2. juni er det klart for studentparlamentets allmøte. Dette er en god anledning til å engasjere deg i det studentpolitiske arbeidet og et sosialt studentmiljø.

Program:

  • 14.30 - Pizza
  • 15.00 - Møtestart
  • 17.00 - Ferdig

Allmøtet er et forum hvor alle LDH-studenter har møte-, forslags- og stemmerett. Alle har også muligheten til å stille til verv i Studentparlamentet (SP) gjennom valg under allmøtet. I tillegg til å stemme inn nye medlemmer i SP, kan allmøtet også diskutere og stemme over eventuelle vedtektsendringer.

Verv som skal til valg

SP-styret:

Høgskolestyret:

Innstillingsutvalget:

Lovisenberg akuttmedisinske studentforening (LAMS):

Sosialen:

Læringsmiljøutvalget:

Studiekvalitetsutvalget:

Forskings- og utviklingsutvalget:

Fagrådet