Komplekse pasienttilstander, samhandling og erfaringer (KOMPASS-e)

Forskningsgruppens fokus er forskning på ulike komplekse pasienttilstander, samhandling med helsetjenesten og pasienterfaringer.

Forskningsgruppen Pasienterfaringer, brukermedvirkning, pleie og behandling

Publisert 17. Januar 2020, 17:32

Sist oppdatert 21. November 2022, 13:48

Forskningsgruppen består av medlemmer ansatt ved Lovisenberg diakonale høgskole og eksterne assosierte medlemmer. Felles for forskningsgruppens medlemmer er at alle er involvert i forskning opp mot komplekse pasienttilstander i både primær-og spesialisthelsetjenesten. Forskningen foregår i samarbeid med anerkjente nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. I tillegg samarbeider medlemmene om litteraturstudier som utgår fra forskningsgruppen.

Om gruppen

Gruppens medlemmer har en allsidig bakgrunn med hensyn til profesjon og klinisk erfaring. Medlemmene har kompetanse innen kvantitativ, kvalitativ og litteraturstudie som forskningsmetode. Gruppen har jevnlige møter, hvor både felles prosjekter og egne prosjekter diskuteres.

Fokusområder

Forskningsgruppens fokus er forskning på ulike komplekse pasienttilstander, samhandling med helsetjenesten og pasienterfaringer. Gruppen arbeider også med teoriutvikling relevant for noen av fokusområdene.

Forskningsgruppens målsetting for 2022-2025

  • Være et rom for konstruktiv tilbakemelding i alle deler av forskningsprosessen for å øke kvaliteten på forskning som gjennomføres.
  • Være et forum for etablering av forskningssamarbeid og kompetanseheving.
  • Knytte kontakt med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt som kan bidra som eksterne medlemmer av gruppen.
  • Økt forskningsaktivitet og publisering hos medlemmene.
  • Tilgjengeliggjøre forskningsgruppens prosjekter for involvering av masterstudenter.

Forskningsgruppens leder

Kristin Hofsø

Kristin Hofsø

Førsteamanuensis

Prosjekter: