Komplekse pasienttilstander, samhandling og erfaringer (KOMPASS-e)

Forskningsgruppens fokus er forskning på ulike komplekse pasienttilstander, samhandling med helsetjenesten og pasienterfaringer.

Forskningsgruppen Pasienterfaringer, brukermedvirkning, pleie og behandling

Publisert 17. Januar 2020, 17:32

Sist oppdatert 20. Januar 2023, 13:43

Forskningsgruppen består av medlemmer ansatt ved Lovisenberg diakonale høgskole og eksterne assosierte medlemmer. Felles for forskningsgruppens medlemmer er at alle er involvert i forskning opp mot komplekse pasienttilstander i både primær-og spesialisthelsetjenesten. Forskningen foregår i samarbeid med anerkjente nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. I tillegg samarbeider medlemmene om litteraturstudier som utgår fra forskningsgruppen.

Om gruppen

Gruppens medlemmer har en allsidig bakgrunn med hensyn til profesjon og klinisk erfaring. Medlemmene har kompetanse innen kvantitativ, kvalitativ og litteraturstudie som forskningsmetode. Gruppen har jevnlige møter, hvor både felles prosjekter og egne prosjekter diskuteres.

Fokusområder

Forskningsgruppens fokus er forskning på ulike komplekse pasienttilstander, samhandling med helsetjenesten og pasienterfaringer. Gruppen arbeider også med teoriutvikling relevant for noen av fokusområdene.

Mål

Forskningsgruppens målsetting for 2022-2025:

  • Være et rom for konstruktiv tilbakemelding i alle deler av forskningsprosessen for å øke kvaliteten på forskning som gjennomføres.
  • Være et forum for etablering av forskningssamarbeid og kompetanseheving.
  • Knytte kontakt med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt som kan bidra som eksterne medlemmer av gruppen.
  • Økt forskningsaktivitet og publisering hos medlemmene.
  • Tilgjengeliggjøre forskningsgruppens prosjekter for involvering av masterstudenter.

Gruppens leder

Kristin Hofsø

Kristin Hofsø

Førsteamanuensis

Gruppens medlemmer

Clarisse Nsengi

Clarisse Nsengi

Høgskolelektor
Håkon Haugaa

Håkon Haugaa

Førsteamanuensis
Hanne Aagaard

Hanne Aagaard

Professor
Ingeborg Flåten Backe

Ingeborg Flåten Backe

Høgskolelektor
Kari Sørensen

Kari Sørensen

Førsteamanuensis
Karoline Skedsmo

Karoline Skedsmo

Høgskolelektor
Lene Tandle Lyngstad

Lene Tandle Lyngstad

Stipendiat
Brith Andresen

Brith Andresen

Førsteamanuensis
Marie Hamilton Larsen

Marie Hamilton Larsen

Professor
Kristin Skaarud

Kristin Skaarud

Førsteamanuensis
Marte-Marie Wallander Karlsen

Marte-Marie Wallander Karlsen

Studieleder MEVU
Monica Kvande

Monica Kvande

Førsteamanuensis
Simen Alexander Steindal

Simen Alexander Steindal

Programkoordinator og professor
Lina Oelschlägel

Lina Oelschlägel

Stipendiat
Unni Jenssen

Unni Jenssen

Seniorrådgiver, internasjonale relasjoner
Vibeke Bull Sellevold

Vibeke Bull Sellevold

Stipendiat
Mari Oma Ohnstad

Mari Oma Ohnstad

Høgskolelektor

Prosjekter:

Felles prosjekt som utgår fra KOMPASS-e: Scoping review, The use of non-invasive ventilation in palliative care to patients with COPD.

Mari Oma Ohnstad: Mechanical Ventilation and Successful Extubation Among
Extremely Premature Infants.

Marte-Marie Wallander Karlsen: Communication and interaction with mechanically ventilated patients.