Menn, selvskade og recovery – Et nordisk forskningsprosjekt med fokus på samarbeidsbasert forskningsmetode

Publisert 29. April 2020, 16:10

Sist oppdatert 16. Februar 2021, 14:32

Om prosjektet

Studier viser at menn skader seg like mye som kvinner, og skader seg mer igjennom livsløpet. Menn kan også skade seg mer alvorlig enn kvinner. Det er i dag lite forskning på sykepleie til menn som skader seg selv.

Prosjektenes hovedhensikt er 1) å utvikle kunnskap om recovery fra selvskade hos menn, 2) frembringe kunnskap som kan anvendes inn i klinikk og undervisning, og 3) etablere og styrke forskningssamarbeid mellom brukerforskere, og etablerte forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektet er delt inn i tre delprosjekt:

  • Prosjekt 1: Open scoping review avgrenset til menn, selvskade og recovery. 
  • Prosjekt 2: En intervjustudie der menn intervjues om egen recoveryprosess fra selvskade. 
  • Prosjekt 3: Utvikling av en applikasjon som kan lære selvskader å avlede seg selv fra handlingen. Applikasjonen vil representere et lavterskeltilbud for hjemmeboende menn som har historikk med selvskading og som ikke ønsker hjelp i det profesjonelle helsevesenet. Applikasjonen kan bidra til å styrke personens kunnskapsnivå om selvskade, men også bidra til å motivere personen til recovery. Menn som brukerforskere blir innovatører i denne studien ved å delta i utarbeiding av en applikasjon tilrettelagt for målgruppen sammen med prosjektgruppen. Sykepleieintervensjoner vil bli implementert.

Prosjektleder 

Randi Tofthagen

Randi Tofthagen

Førsteamanuensis

Prosjektdeltakere

Lena Marie Haugerud, brukerforsker, daglig leder, Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Lisbeth M. Fagerstrøm, PhD., professor, rektor, Åbo Akademiet, Finland og Universitetet i Sør-Øst, Norge

Britt-Marie Lindgren, PhD., universitetslektor, prefekt, Umeå universitet, Sverige

Sebastian Gabrielsson, PhD., universitetslektor, leder for videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, Luleå Tekniska Universitet, Sverige

Elias Zammata, styremedlem i brukerorganisasjonen SHEDO, Sverige

Nicole Wolper, styremedlem i brukerorganisasjonen SHEDO, Sverige