Pasienterfaringer, brukermedvirkning, pleie og behandling

Forskningsgruppens fokus er pasienters erfaring med å leve med sykdom, pleie og behandling, samt brukermedvirkning.

Forksningsgruppen

Oppdatert 16. September 2020, 11:15

Pasientrapporterte utfallsmål som symptomer og livskvalitet er også en del av forskningsgruppens interesseområde. Forskningen foregår på barn og voksne fra både primær- og spesialisthelsetjenesten som har erfaringer med akutt og kritisk sykdom, rehabilitering, kronisk sykdom eller er i palliativ fase. Eksempler er syke nyfødte og deres foreldre, pasienter med KOLS, kreftsykdom eller psykisk sykdom, intensivpasienter eller kirurgiske pasienter som er med i akselererte pasientforløp. Kvalitative og kvantitative metoder og ulike type litteraturstudier (review) anvendes som metode. Forskningen foregår i samarbeid med anerkjente nasjonale og internasjonale forskergrupper og -nettverk.

Om gruppen

Gruppens medlemmer har en allsidig bakgrunn med hensyn til profesjonsbakgrunn og klinisk erfaring. Medlemmene har kompetanse innen kvantitativ, kvalitativ og litteraturstudie som forskningsmetode. Gruppen har jevnlige møter, hvor både felles prosjekter og egne prosjekter diskuteres.

Forskningsgruppens målsetning for 2017-2020

  • Være et rom for konstruktiv tilbakemelding i alle deler av forskningsprosessen for å øke kvaliteten på forskning som gjennomføres
  • Knytte kontakt med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt som kan bidra som eksterne medlemmer av gruppen
  • Økt forskningsaktivitet og publisering hos medlemmene
  • Skrive en vitenskapelig antologi (2018-2019)
  • Skrive prosjektbeskrivelse for et selvstendig forskningsprosjekt for gruppen som helhet (2020)

Forskningsgruppens leder

Simen Alexander Steindal

Simen Alexander Steindal

Førsteamanuensis

Prosjekter

Gruppens medlemmer

Simen Alexander Steindal

Førsteamanuensis

Mari Oma Ohnstad

Stipendiat

Vibeke Bull Sellevold

Stipendiat

Kristin Hofsø

Førsteamanuensis

Vivi Lycke Christensen

Førsteamanuensis

Gudrun Johannessen

Høgskolelektor

Håkon Haugaa

Førsteamanuensis

Kari Sørensen

Høgskolelektor

Nina Margrethe Kynø

Førsteamanuensis

Kristin Heggdal

Forskningsleder/Professor

Hanne Aagaard

Professor

Marie Hamilton Larsen

Førsteamanuensis

Lina Oelschlägel

Stipendiat

Brith Andresen

Førsteamanuensis

Karoline Skedsmo

Høgskolelektor

Margareta Møkleby

Høgskolelektor

Unni Jenssen

Seniorrådgiver, internasjonale relasjoner

Ina Marie T. Aamodt

Høgskolelektor

Anne Kathrine Langerud

Førsteamanuensis

Monica Kvande

Førsteamanuensis