Pasienterfaringer, brukermedvirkning, pleie og behandling

Forskningsgruppens fokus er pasienters erfaring med å leve med sykdom, pleie og behandling, samt brukermedvirkning.

Forskningsgruppen Pasienterfaringer, brukermedvirkning, pleie og behandling

Publisert 17. Januar 2020, 17:32

Sist oppdatert 15. Februar 2021, 15:25

Pasientrapporterte utfallsmål som symptomer og livskvalitet er også en del av forskningsgruppens interesseområde. Forskningen foregår på barn og voksne fra både primær- og spesialisthelsetjenesten som har erfaringer med akutt og kritisk sykdom, rehabilitering, kronisk sykdom eller er i palliativ fase. Eksempler er syke nyfødte og deres foreldre, pasienter med KOLS, kreftsykdom eller psykisk sykdom, intensivpasienter eller kirurgiske pasienter som er med i akselererte pasientforløp. Kvalitative og kvantitative metoder og ulike type litteraturstudier (review) anvendes som metode. Forskningen foregår i samarbeid med anerkjente nasjonale og internasjonale forskergrupper og -nettverk.

Om gruppen

Gruppens medlemmer har en allsidig bakgrunn med hensyn til profesjonsbakgrunn og klinisk erfaring. Medlemmene har kompetanse innen kvantitativ, kvalitativ og litteraturstudie som forskningsmetode. Gruppen har jevnlige møter, hvor både felles prosjekter og egne prosjekter diskuteres.

Forskningsgruppens målsetning for 2017-2020

  • Være et rom for konstruktiv tilbakemelding i alle deler av forskningsprosessen for å øke kvaliteten på forskning som gjennomføres
  • Knytte kontakt med samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt som kan bidra som eksterne medlemmer av gruppen
  • Økt forskningsaktivitet og publisering hos medlemmene
  • Skrive en vitenskapelig antologi (2018-2019)
  • Skrive prosjektbeskrivelse for et selvstendig forskningsprosjekt for gruppen som helhet (2020)

Forskningsgruppens leder

Kristin Hofsø

Kristin Hofsø

Førsteamanuensis

Prosjekter