Utveksling for bachelorstudenter

Obs: Mobilitetsmuligheter for studenter på BiS20 er foreløpig ikke avklart.