Tilbake til ansatte

Danmark

Danmark består av mange øyer, er lite, tett befolket og omgitt av vakre strender. Landet er et populært land å reise til på utveksling for nordmenn. I Danmark samarbeider vi med flere utdanningsinstitusjoner.

Søknadsfrister

1. februar for mobilitet i høstsemesteret

15. september for mobilitet i vårsemesteret

Unntak: Søknadsfristen for mobilitet i Tanzania og Sør-Afrika er 1. februar

Les mer om hvordan du kan søke her

Sist oppdatert 6. November 2020, 09:19

Søknadsfrister

1. februar for mobilitet i høstsemesteret

15. september for mobilitet i vårsemesteret

Unntak: Søknadsfristen for mobilitet i Tanzania og Sør-Afrika er 1. februar

Les mer om hvordan du kan søke her

VIA University College (VIA)

Utvekslingsoppholdet er mulig for: Bachelor i sykepleie, 3. år

Beliggenhet: Århus, Silkeborg, Holstebro, Viborg og Randers

Varighet: Ett semester eller 3 måneder

Bolig: Må skaffe selv, men universitetet er behjelpelig

Undervisningsspråk: Dansk

VIA University College (VIA) har samlet alle bachelorutdanninger innen profesjonsfag i Region Midtjylland og er dermed Danmarks største profesjonshøgskole. VIA tilbyr over 40 ulike studier på 8 ulike campus, og utdanner blant annet lærere, pedagoger, sykepleiere, ingeniører og fysioterapeuter.

Århus ligger på Jylland i Danmark og er landets nest største med by med 239 865 innbyggere. Det bor 800 000 innbyggere innenfor en radius på 30 minutters avstand fra sentrum. Byen er en del av Region Midtjylland og er denne regionens økonomiske sentrum. Byens innbyggere kalles århusianere. Århus er den byen i Danmark med flest studenter pr. innbygger, og det kan merkes på kulturlivet og i hverdagens åpne og travle sosiale liv. Studenterhus Århus er byens store samlingssted for unge, og der møter du både danske og andre internasjonale studenter.

Les mer om VIA University College

Københavns Professionshøjskole (KP)

Utvekslingsoppholdet er mulig for: Bachelor i sykepleie, 3. år

Beliggenhet: København, Sjælland

Varighet: Ett semester eller 3 måneder

Bolig: Må skaffe selv, men universitetet er behjelpelig

Undervisningsspråk: Dansk

Københavns Professionshøjskole (KP) tilbyr ulike studier som lærerutdanning, sykepleie, fysioterapi, pedagogikk, jordmor og mange flere. KP har ca. 20 000 studenter, hvorav nesten 4000 studerer sykepleie. Årlig tar KP imot ca. 570 internasjonale studenter fra hele verden. 

KP ønsker å bidra til utviklingen av samfunnet. I samarbeid med andre fokusere KP på nytenkning og utvikling av utdanning og læreprosesser for å imøtekomme fremtidens utfordringer. De ønsker å sette nye standarder for bachelorutdanning innen profesjonsfag, videreutdanning, og for praksisnær forskning og utvikling.

Les mer om Københavns Professionshøjskole (KP)

Her finner du en presentasjon fra KP

Diakonissestiftelsen

Utvekslingsoppholdet er mulig for: Bachelor i sykepleie, 3. år

Beliggenhet: København, Sjælland

Varighet: Ett semester eller 3 måneder

Bolig: Må skaffe selv, men universitetet er behjelpelig. Det er mulig å bo i studenthybler på skolebygget. Gi beskjed i søknaden om dette er noe du ønsker.

Undervisningsspråk: Dansk

Diakonissestiftelsen ligger i Frederiksberg i København. De er en av Danmarks førende velferdsaktører, og leverer omsorg, pleie og rehabilitering av høy kvalitet. I tillegg tilbyr Diakonissestiftelsen noen få studier, blant annet utdanning i sykepleie. UC Diakonissestiftelsen tar årlig imot 86 studenter. Det er et lite og tett miljø, og man blir godt kjent med sine professorer og medstudenter. 

Les mer om Diakonissestiftelsen

Praktisk informasjon spesielt for Danmark

Danmark er et populært land å reise på utveksling til for nordmenn. Undervisningsspråket er dansk og man kan vanligvis skrive på norsk i oppgaver og på eksamen. Utdanningen er som i Norge delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad, og studieåret er delt inn i høst- og vårsemester. 

Du kan velge å opprette et CPR (dansk personnummer). Et CPR gjør det enklere å leie bolig, ta dansk-kurs og få legehjelp. Les mer om CPR her.

Kort om Danmark

Danmark er det sørligste landet i Norden. Landet, som består av mange øyer er lite, tett befolket og omgitt av vakre strender. Danskene er kjent for å være rause og gjestfrie.