Danmark

Danmark er det sørligste landet i Norden. Landet, som består av mange øyer er lite, tett befolket og omgitt av vakre strender.

Søknadsfrister

1. februar for mobilitet i høstsemesteret

15. september for mobilitet i vårsemesteret

Unntak: Søknadsfristen for mobilitet i Tanzania og Sør-Afrika er 1. februar

Les mer om hvordan du kan søke her

Oppdatert 8. Juni 2020, 13:02

Søknadsfrister

1. februar for mobilitet i høstsemesteret

15. september for mobilitet i vårsemesteret

Unntak: Søknadsfristen for mobilitet i Tanzania og Sør-Afrika er 1. februar

Les mer om hvordan du kan søke her

Danmark er et populært land å reise på utveksling til for nordmenn. Undervisningsspråket er dansk og man kan vanligvis skrive på norsk i oppgaver og på eksamen. Utdanningen er som i Norge delt inn i treårig bachelor- og toårig mastergrad, og studieåret er delt inn i høst- og vårsemester. 

Du kan velge å opprette et CPR (dansk personnummer) før reisen. Et CPR gjør det enklere å leie bolig, ta dansk-kurs og få legehjelp. Metropolitan University College har en guide for hvordan dette gjøres. Les mer om CPR her.

Reisebrev fra studenter

Les reisebrev fra studenter som var på utveksling i Danmark januar 2014.

Utdanningsinstitusjoner med utvekslingsavtale

VIA University College

Beliggenhet Århus, Silkeborg, Holstebro, Viborg og Randers

Varighet: Ett semester eller 3 måneder

Gjelder: Bachelor i sykepleie, 3. år

Bolig: Må skaffe selv, men universitetet er behjelpelig

Undervisningsspråk: Dansk

VIA University College samlet alle bachelorutdanninger innen profesjonsfag i Region Midtjylland og er dermed Danmarks største profesjonsshøyskole.

Århus ligger på Jylland i Danmark og er landets nest største med by med 239 865 innbyggere. Det bor 800 000 innbyggere innenfor en radius på 30 minutters avstand fra sentrum. Byen er en del av Region Midtjylland og er denne regionens økonomiske sentrum. Byens innbyggere kalles århusianere. Århus er den byen i Danmark med flest studenter pr. innbygger, og det kan merkes på kulturlivet og i hverdagens åpne og travle sosiale liv. Studenterhus Århus er byens store samlingssted for unge, og der møter du både danske og andre internasjonale studenter.

Les mer om VIA University College

University College Sjælland

Beliggenhet: Sorø, Sjælland

Varighet: Ett semester eller 3 måneder

Gjelder: Bachelor i sykepleie, 3. år

Bolig: Universitetet stiller med bolig

Undervisningsspråk: Dansk

University College Sjælland (UCS) er en av åtte profesjonshøyskoler i Danmark. UCS tilbyr bacholorgrader innen profesjonsfag, etter- og videreutdanninger, samt enkeltstående kurs innenfor de ulike faglige områdene.

På UCS er det ca. 700 ansatte og 6200 studenter på grunnutdannelsene. UCS har fire store campuser: Campus Næstved, Campus Roskilde, Campus Slagelse og Campus Storstrøm.

Les mer om University College Sjælland

Københavns Professionshøjskole (KP)

Beliggenhet: København, Sjælland

Varighet: Ett semester eller 3 måneder

Gjelder: Bachelor i sykepleie, 3. år

Bolig: Må skaffe selv, men universitetet er behjelpelig

Undervisningsspråk: Dansk

Les mer om Københavns Professionshøjskole (KP)

Diakonissestiftelsen

Beliggenhet: København, Sjælland

Varighet: Ett semester eller 3 måneder

Gjelder: Bachelor i sykepleie, 3. år

Bolig: Må skaffe selv, men universitetet er behjelpelig

Undervisningsspråk: Dansk

Det er mulig å bo i studenthybler på skolebygget. Gi beskjed i søknaden om dette er noe du ønsker.

Les mer om Diakonissestiftelsen

Reisebrev