Finland

Opplev et annerledes år på en finsk høyskole, lær et språk som skiller seg totalt fra de andre nordiske språkene og lev i landet som er blant de fremste på teknologi. I Finland samarbeider vi med flere utdanningsinstitusjoner.

Søknadsfrister

1. februar for mobilitet i høstsemesteret

15. september for mobilitet i vårsemesteret

Unntak: Søknadsfristen for mobilitet i Tanzania og Sør-Afrika er 1. februar

Les mer om hvordan du kan søke her

Oppdatert 18. September 2020, 14:40

Søknadsfrister

1. februar for mobilitet i høstsemesteret

15. september for mobilitet i vårsemesteret

Unntak: Søknadsfristen for mobilitet i Tanzania og Sør-Afrika er 1. februar

Les mer om hvordan du kan søke her

Yrkeshögskolan Novia, Campus Vasa og Åbo (Novia)

Utvekslingsoppholdet er mulig for: Bachelor i sykepleie, 3. år

Beliggenhet: Vasa eller Åbo

Varighet: 3 måneder eller 1 semester

Bolig: Universitetet stiller med bolig

Undervisningsspråk: Engelsk/Svensk

Yrkeshøyskolen Novia den største svenskspråklige yrkeshøyskolen i Finland med 3500 studenter. Novias virksomhet finnes langs hele den finlandssvenske kysten i Vasa, Esbo, Helsinki, Jakobstad, Nykarleby, Raseborg og Åbo.

I Vasa har Yrkeshøyskolen Novia sin virksomhet i Brändö, Seriegaten i Roparnäs og på Kasernområdet. Med moderne campuser og et bredt tilbud av programmer som er knyttet til praksis i den private og offentlige sektoren, tilbyr Novia et attraktivt fagmiljø for nasjonale og internasjonale studenter. Novia retter studieprogrammene sine mot fremtidens behov slik at studenter kan få relevant kunnskap og erfaring gjennom samarbeid mellom høyskolen, ulike industrier og organisasjoner.

Les mer om Yrkeshögskolan Novia, Campus Vasa og Åbo (Novia)

Åbo Yrkeshøgskola/Turku University of Applied Sciences (TUAS)

Utvekslingsoppholdet er mulig for: Bachelor i sykepleie, 3. år

Beliggenhet: Åbo

Varighet: 3 måneder eller 1 semester

Bolig: Universitetet stiller med bolig

Undervisningsspråk: Engelsk/Svensk

Ved TUAS kan man velge mellom flere ulike kurs med undervisning på engelsk.

Du vil få en finsk fadder som vil kunne bistå deg gjennom hele studieoppholdet. Fadderen vil møte deg ved ankomst og hjelpe deg med å ta deg av alt det praktiske ved begynnelsen av oppholdet. Et utvekslingsopphold ved TUAS handler ikke bare om det faglige utbyttet, men også om å bygge vennskap og utforske ulike kulturer. Det er alltid mange sosiale arrangementer.

Les mer om Åbo Yrkeshøgskola/Turku University of Applied Sciences (TUAS)

Mellerstad Osterbottens Yrkeshögskola/ Centria University of Applied Sciences, Karleby/Kokkola (Centria)

Utvekslingsoppholdet er mulig for: Bachelor i sykepleie, 3. år

Beliggenhet: Karleby (Kokkola)

Varighet: 3 måneder eller 1 semester

Bolig: Universitetet stiller med bolig

Undervisningsspråk: Engelsk/Svensk

Centria er en forholdsivs ny utdanningsinstitusjon med ca 2 900 studenter. De tilbyr studieprogrammer innen 5 ulike felter. I tre av bachelorprogrammene og en av masterporgrammene foregår undervisningen på engelsk. Med over 500 internasjonale studenter fra 40 forskjellige land er utveksling og internasjonalisering en av kjerneverdiene til høgskolen.

Les mer om Mellerstad Osterbottens Yrkeshögskola/ Centria University of Applied Sciences, Karleby/Kokkola (Centria)

Diaconia University of Applied Sciences, Helsinki og Oulu (Diak)

Utvekslingsoppholdet er mulig for: Bachelor i sykepleie, 3. år

Beliggenhet: Helsinki eller Oulu

Varighet: 3 måneder eller 1 semester

Bolig: Må skaffe selv

Undervisningsspråk: Engelsk/Svensk

Diak tilbyr utvekslingsstudenter muligheter for praksisplasser innen sykepleie og sosialt arbeid. Aktuelle praksissteder kan være sykehus, helsestasjoner og kommunale helsetjenester. Praksisstedene kan være lokalisert i alle byer hvor Diak har fakulteter represented (Oulu, Pori, Pieksämäki, Järvenpää, Helsinki, Turku) avhengig av studiefelt og tilgjengelige praksisplasser.

Les mer om Diaconia University of Applied Sciences, Helsinki og Oulu (Diak)

Kort om Finland

Vår nabo i øst har mye å by på, men landet er kanskje aller mest kjent for Mummitrollet, saunaer og sine mange innsjøer. Landet kalles "de tusen sjøers land", da de har over 180 000 innsjøer.