Island

LDH samarbeider med Universitetet i Akureyri.

Søknadsfrister

1. februar for mobilitet i høstsemesteret

15. september for mobilitet i vårsemesteret

Unntak: Søknadsfristen for mobilitet i Tanzania og Sør-Afrika er 1. februar

Les mer om hvordan du kan søke her

Oppdatert 8. Juni 2020, 11:36

Søknadsfrister

1. februar for mobilitet i høstsemesteret

15. september for mobilitet i vårsemesteret

Unntak: Søknadsfristen for mobilitet i Tanzania og Sør-Afrika er 1. februar

Les mer om hvordan du kan søke her

Universitetet ble grunnlagt i 1987 og har over 2 000 studenter. Halvparten av disse får fjernundervisning andre steder på Island. Universitetet i Akureyri er det universitetet på Island som har mest fjernundervisning. 

Praktisk informasjon spesielt for Island

Utveksling til Island krever negativ MRSA test før ankomst på Island. Dette gjelder for alle sykepleiestudenter inkludert nordiske studenter.

Utdanningsinstitusjon med utvekslingsavtale

Universitetet i Akureyri

Utvekslingsoppholdet er mulig for: Bachelor i sykepleie, 3. år.

Beliggenhet: Akureyri, Island

Varighet:  12 uker eller 1 semester, høst eller vår

Bolig: Studiestedet er behjelpelig med å finne bosted

Undervisningsspråk: Engelsk og islandsk

Les mer om Universitetet i Akureyri