Sør-Afrika

Republikken Sør-Afrika er et av de mest utviklede land i det sørlige Afrika, både økonomisk og teknologisk.

Søknadsfrister

Søknadsfristen for mobilitet i Tanzania og Sør-Afrika er 1. februar

Les mer om hvordan du kan søke her

Oppdatert 8. Juni 2020, 11:37

Søknadsfrister

Søknadsfristen for mobilitet i Tanzania og Sør-Afrika er 1. februar

Les mer om hvordan du kan søke her

Kort beskrivelse av praksisstedene 

Praksis vil foregå i kommunehelsetjenesten ved lokale klinikker og distriktsklinikker både i Pretoria, i townships og ute på landsbygda. Klinikkene er ulikt utstyrt, og tilgangen på ressurser varierer. Noen klinikker har kun åpent på dagtid, mens andre er åpne hele døgnet. Her vil det bli rik anledning til å studere livsstilssykdommer som vi kjenner fra norsk helsevesen, samt helseproblemer relatert til under- og feilernæring, tuberkulose og HIV/AIDS. Flere av klinikkene har fødeavdeling.

Utdanningsinstitusjoner vi samarbeider med

Sefako Makgatho Health Sciences University

Beliggenhet: Medunsa Campus, ca 20 km fra hovedstaden Pretoria

Avtaletype: Bilateral

Periode: 12 uker, vår

Antall plasser: 4

Gjelder: Bachelor i sykepleie, 3. år

Kort beskrivelse av Sefako Makgatho Health Sciences University, Medunsa

To av de største townshipene i provinsen ligger i umiddelbar nærhet. Universitetet har et utstrakt samarbeid med townshipene og tilbyr helsetjenester til befolkningen i nærområdene, som for en stor del er arbeidsløse med små ressurser. Medunsa Campus ble opprettet i 1978. Det har ca. 4000 studenter, og tar i mot mange studenter fra land i det sørlige Afrika.

Les mer om Sefako Makgatho Health Sciences University