Sverige

Sverige er vårt nærmeste naboland og et godt alternativ for utveksling uten å reise for langt.

Oppdatert 20. Desember 2019, 11:17

Selv om Sverige er et naboland vil du likevel oppleve noen kulturforskjeller. Sverige holder høy kvalitet på sine helsetjenester som kan gi deg som student i sykepleie et meget godt faglig utbytte. Du trenger ikke dra så langt for å få et internasjonalt perspektiv på sykepleiefaget.

Sykepleierollen i Sverige kan være noe forskjellig fra Norge. 

 

Utdanningsinstitusjoner med utvekslingsavtale

Høgskolan i Halmstad

www.hh.se

 

Beliggenhet: Halmstad

Varighet: 12 uker høst eller vår

Gjelder: Bachelor i sykepleie, 3. År.

Bolig: Studiestedet er behjelpelig med å finne bosted

Undervisningsspråk: Svensk

 

Universitetet i Umeå

www.umu.se

 

Beliggenhet: Umeå

Varighet: 12 uker, høst eller vår

Gjelder: Bachelor i sykepleie, 3. År.

Bolig: Studiestedet er behjelpelig med å finne bosted

Undervisningsspråk: Svensk

 

Universitetet i Umeå er et av Sveriges største lærersted.

 

Malmö University

www.mah.se

 

Beliggenhet: Malmö

Varighet: 3 måneder høst eller vår

Gjelder: Bachelor i sykepleie, 3. År.

Bolig: Studiestedet er behjelpelig med å finne bosted

Undervisningsspråk: Svensk

 

Ersta Sköndal Bräcke Høgskola i Stockholm

www.esh.se

 

Beliggenhet: Stockholm

Varighet: 12 uker høst eller vår

Gjelder: Bachelor i sykepleie, 3. År.

Bolig: Studiestedet er behjelpelig med å finne bosted

Undervisningsspråk: Svensk

 

Ersta Sköndal högskola er en privat høgskole ved Stigbergsgatan i bydelen Södermalm sør for Stockholm sentrum.