Sverige

Sverige er vårt nærmeste naboland og et godt alternativ for utveksling uten å reise for langt.

Søknadsfrister

1. februar for mobilitet i høstsemesteret

15. september for mobilitet i vårsemesteret

Unntak: Søknadsfristen for mobilitet i Tanzania og Sør-Afrika er 1. februar

Les mer om hvordan du kan søke her

 

Oppdatert 8. Juni 2020, 11:35

Søknadsfrister

1. februar for mobilitet i høstsemesteret

15. september for mobilitet i vårsemesteret

Unntak: Søknadsfristen for mobilitet i Tanzania og Sør-Afrika er 1. februar

Les mer om hvordan du kan søke her

 

Selv om Sverige er et naboland vil du likevel oppleve noen kulturforskjeller. Sverige holder høy kvalitet på sine helsetjenester som kan gi deg som student i sykepleie et meget godt faglig utbytte. Du trenger ikke dra så langt for å få et internasjonalt perspektiv på sykepleiefaget.

Sykepleierollen i Sverige kan være noe forskjellig fra Norge. 

Utdanningsinstitusjoner med utvekslingsavtale

Høgskolan i Halmstad

Beliggenhet: Halmstad

Varighet: 12 uker høst eller vår

Gjelder: Bachelor i sykepleie, 3. År.

Bolig: Studiestedet er behjelpelig med å finne bosted

Undervisningsspråk: Svensk

Les mer om Høgskolen i Halmstad

Universitetet i Umeå

Beliggenhet: Umeå

Varighet: 12 uker, høst eller vår

Gjelder: Bachelor i sykepleie, 3. År.

Bolig: Studiestedet er behjelpelig med å finne bosted

Undervisningsspråk: Svensk

Universitetet i Umeå er et av Sveriges største lærersted.

Les mer om Universitetet i Umeå

Malmö University

Beliggenhet: Malmö

Varighet: 3 måneder høst eller vår

Gjelder: Bachelor i sykepleie, 3. År.

Bolig: Studiestedet er behjelpelig med å finne bosted

Undervisningsspråk: Svensk

Les mer om Malmö University

Ersta Sköndal Bräcke Høgskola i Stockholm

Beliggenhet: Stockholm

Varighet: 12 uker høst eller vår

Gjelder: Bachelor i sykepleie, 3. År.

Bolig: Studiestedet er behjelpelig med å finne bosted

Undervisningsspråk: Svensk

Ersta Sköndal högskola er en privat høgskole ved Stigbergsgatan i bydelen Södermalm sør for Stockholm sentrum.

Les mer om Ersta Sköndal Bräcke Høgskola i Stockholm