Pedagogisk veiledning

Her finner du læringsstøtteenhetens generelle anbefalinger for å skape gode muligheter for læring. Anbefalingene er knyttet til teoretiske begrunnelser, og du kan klikke deg videre til teknisk veiledning der det er relevant.

Oppdatert 2. Juni 2020, 14:40

Hensikt:

Veiledningen gir generelle anbefalinger knyttet til oppbygging og pedagogiske begrunnelser for hvordan nettbasert undervisning kan støtte studentenes læringsutbytte. Veiledningen kobles til konkrete bruksanvisninger fra læringsstøtteenheten.

Mål:

Veiledningen skal benyttes som et verktøy for lærere til å styrke nettbasert undervisning, gjerne i kombinasjon med én-til-én støtte fra læringsstøtteenheten om nødvendig.