Opptak av tidligere webinarer

Her finner du opptak av webinarer

Strømming av undervisning 10.09.20

Seminar om nettbasert undervisning 05.06.20

Hvordan legge til rette for både kunnskapsformidling og aktiv læring ved å bruke Panopto og Canvas?  27.03.20

Panopto workshop 13.03.20

Zoom workshop 13.03.20