Intervju med Trond Åge Hay

Trond Åge tar en videreutdanning i palliativ omsorg.

Publisert 21. Februar 2020, 10:34

Sist oppdatert 21. Februar 2020, 10:51

Hei! jeg har jobbet som sykepleier i 17 år. Siste 7 årene på en palliativ enhet på Universitetssykehuset i Harstad, UNN Harstad. Det er den eneste palliative enheten på et sykehus i Nord-Norge. Jeg har for noen år siden tatt videreutdanning i smerte og smertebehandling og en videreutdanning i sykepleie til alvorlige syke.

 

Jeg valgte en videreutdanning i palliativ omsorg etter varme anbefalinger fra en kollega som hadde gått her tidligere. Studiet så langt har vært svært givende med gode engasjerte forelesere og svært spennende temaer. Det er stort fokus på den palliative delen av sykepleien. Veldig greit å kombinere studiet med jobb. Studiet er motiverende og er faglig givende. Det håper jeg gir meg flere muligheter for å lindre plager, hvordan få fokus på livskvalitet og det gjør meg mer rustet til å være med å organisere den palliative behandlingen til pasienter jeg vil ha fremover. Studiet trygger meg også på at det vi gjør på min palliative enhet er riktig.

Jeg vil anbefale studiet for de som jobber med pasienter som er i siste del av livet Passer til de som jobber i hjemmesykepleien, på sykehjem og på sykehus.

Les også intervju med Odd Vidar Osen og Maria del Carmen Seoane