Ledig stilling: Seniorrådgiver/rådgiver

Publisert 13. Mai 2020, 10:27

Lovisenberg diakonale høgskole søker seniorrådgiver/rådgiver til fast 100 % stilling i stab til høyskolens daglige ledelse. Stillingen rapporterer til rektor og understøtter LDHs strategiske og operative funksjoner.

Dette er en utfordrende stilling for deg som er opptatt av samspillet mellom utdanningssektoren og helsetjenesten, studiekvalitet og forbedringsmuligheter. Du vil bidra i skjæringspunktet mellom strategiske mål og gjennomføring.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Bidra til å følge opp LDHs strategiske plan med saksforberedelse til ledergruppen og høyskolestyret
 • Delta i utdanningsfaglig og analytisk arbeid av relevans for høyskolens satsing på høyere utdanning og forskning, med vekt på studiekvalitet
 • Bidra til LDHs eksterne kommunikasjon med utdanningssektoren og med nasjonale instanser gjennom innspill, høringssvar, rapporter og resultatformidling
 • Gi råd i en smidig og kompakt organisasjon som vil være i front innen sin spesialitet, og bidra til tempo og kvalitet av betydning for denne posisjonen
 • Andre oppgaver kan bli lagt til

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå eller høyere, fortrinnsvis innen samfunnsfag, pedagogikk, helsefag
 • Innsikt i offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser 
 • Relevant arbeidserfaring og god kjennskap til stillingens arbeidsfelt, universitets- og høyskolesektorens saksområder og regelverk, helsetjeneste og helsepolitikk
 • God forståelse av privat, ideell sektor
 • Meget gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Erfaring fra prosjektstyring og erfaring med planprosesser er en fordel

Ønskede egenskaper

 • Faglig sterk, analytisk, ansvarsfull
 • Kreativ, nysgjerrig, strukturert
 • Kan kommunisere enkelt, tydelig, presist og overbevisende
 • Trives med og tar initiativ til samarbeid, og kan også arbeide effektivt alene
 • Kan være en pådriver for digitalisering, forbedring og omstilling
 • God arbeidskapasitet, evner å jobbe systematisk og gjøre klare prioriteringer i travle perioder for å opprettholde gjennomføringsevne 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Mulighet til å arbeide med utfordrende og interessante oppgaver innenfor et område av stor samfunnsmessig betydning
 • Mulighet til å utvikle et flersektorielt nettverk
 • Meget godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger i et kompetansetungt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Øvrige opplysninger

Stillingen er plassert som seniorrådgiver med stillingskode 1364 eller rådgiver med stillingskode 1434. Innplassering på lønn skjer på bakgrunn av søkers relevante kompetanse for stillingen.

Ved LDH forventer vi at ansatte kan identifisere seg med høyskolens verdier: kvalitet og nestekjærlighet. LDH ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor Lars Mathisen på telefon 474 15 871.

Søknadsfrist: 03.06.2020

Søk på stillingen her