Masterprogram:

Videreutdanninger:

Vi kan tilby

Som sensor for LDH får du innblikk i og muligheten til å ta del i et solid fagmiljø hos landets eldste tilbyder av sykepleierutdanning. Vi strekker oss etter kvalitet med fagkompetanse, åpenhet og ansvar.

Krav til kvalifikasjoner

  • Være ansatt på høgskole, universitet eller annen forskningsinstitusjon og være på høgskolelektor- eller amanuensisnivå
  • Ha dokumentert vitenskapelig kompetanse på minimum samme nivå som aktuelle eksamen
  • Ha erfaring som sensor i vedkommende fag fra høgskole eller universitet
  • Være særlig kvalifisert innen vedkommende fag gjennom yrkespraksis
  • Kan ikke være ansatt ved LDH i hoved- eller bistilling eller hatt engasjement som timelærer i det aktuelle emnet for eksamenskullet 

Slik søker du

Søknad sendes til eksamen@ldh.no og skal inneholde:

  • Kort beskrivelse av dine kvalifikasjoner
  • Hvilke emner det er aktuelt å sensurere
  • CV

Søknadsfrist: Fortløpende

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål, ta gjerne kontakt på e-post eksamen@ldh.no.

Vi ser frem til å høre fra deg