Vi har tre flinke studentassistenter som jobber med teksting av videoer og podcaster. Nå trenger vi to til.

Det digitale læringsmiljøet i høyere utdanning skal være universelt utformet. Det betyr blant annet at:

  • alle videoer som brukes i undervisningen skal ha undertekster og
  • alle podcaster skal ha tekstalternativ

Du trenger ikke være spesielt teknisk av deg, for du får opplæring og veiledning. Du må imidlertid ha øye for detaljer og være skriftlig god.

Teksting av videoer skjer i Panopto. Dette verktøyet omformer tale til tekst automatisk. Slik skapes det et tekstforslag, som må leses gjennom og korrigeres. Avhengig av lydkvaliteten på filmen og dialekten som snakkes, kan dette være mer eller mindre tidkrevende. Podcaster transkriberes i Word på lignende vis.

Du får betalt i lønnstrinn 30, 181,10 kr per time.

Du kan regne med opptil 50 timer i løpet av semesteret.

Send søknad med CV og et par referanser til susanne.koch@ldh.no.

Søknadsfrist 31. august 2023.