Studentparlamentet

Studentparlamentet ved LDH ivaretar det lokale studentpolitiske arbeidet. Studentparlamentet er til for at studentene skal bli hørt i saker som gjelder deres skolehverdag, enten det gjelder kvalitet på studietilbudene, inneklima, sosiale forhold eller lignende.

Publisert 28. Januar 2020, 20:35

Sist oppdatert 11. Februar 2021, 13:36

Studentparlamentet består av et styre; leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og 5. styremedlem, og representanter i ulike råd og utvalg samt tillitsvalgte som representerer kullene de tilhører. Vi i Studentparlamentet ønsker å nå ut til alle studentene ved LDH. Så nøl ikke, ta kontakt med tillitsvalgte for ditt kull, send inn ris og ros, eller meld inn saker du brenner for. 

Det er viktig at ønsker, klager, forbedringsforslag, spørsmål, etc. blir videreformidlet til de tillitsvalgte, eller direkte til studentparlamentet. Det vil så bli tatt opp på tillitsvalgtmøte, eller i studentparlamentets månedlige møte. Du kan forvente at alle henvendelser vil bli fulgt opp, og at det gis tilbakemelding om utfallet.

Kontakt Studentparlamentet

Dersom du sitter på en sak som du mener er viktig å få fremmet, tar du kontakt med studentparlamentet. Det er ingen mal på hva slags henvendelser som er riktig å komme med. Studentparlamentet er til for å fremme studentenes ønsker, rettigheter og krav.

Studentparlamentet kan kontaktes på Canvas eller på mail: studentparlamentetldh@gmail.com

Styret

Leder

Anne Kløve Humlestøl

Telefon: 412 25 006

Nestleder

Lasse Thoresen Fadum

Telefon: 911 43 220

Økonomiansvarlig

Theodor Mchugh Kittelsen

Telefon: 906 30 343

 

Sekretær

Hannah Skipnes Stavik

Telefon: 413 38 809

 

5. styremedlem

Stian Gulbrandsen

Telefon: 450 14 286

Tillitsvalgte

De tillitsvalgte er representanter for din klasse, og tar opp saker i klassens time. De er også med på det månedlige møte til studentparlamentet. Du kan henvende deg direkte i klassens time, eller sende en mail på Canvas.

Bachelor

BIS20

A

Karoline Harstad Mørk

B

Theodor Cornelius Bernhard Kittilsen

Vara: Astri Joy

C

Kristine Sundli Næss

Vara: Emma Teigland

BIS19

A

Hannah S. Stavik

Emilie Louise K. Nordhelle

Vara: Marie Mellemstrand

Vara: Frode Olav Smith

B

Marius Flack Gjerdingen

Andreas Edvardsen

Vara: Ida Mari Granås

Vara: Thea Thomassen

BIS18

A

Marie Natalie K. Solberg

B

Mathilde Lønstad

Henriette S. Aamaas

C

Jenny Grythe

Master i avansert klinisk sykepleie

Intensiv kull H2018

Sander B. Hammelow-Berg

Vara: Annika Bonnerud

Allmenn kull H2018

Camilla Jenshus Hansen

Vara: Elisabeth Furnes

Intensiv kull H2019

Karen Margrethe Kleiberg

Vara: Peder Sebastian Martinsen

Allmenn kull H2019

Daniel Wergeland

Vara 1: Emily Verity Gundersen

Vara 2: Else Mari Minnesjord

Intensiv kull H2020

Julie Johanne Berntsen

Vara: Iben Louise Borgeteien

Allmenn kull H2020

Emilie Fredrikke Bæra

Vara: Helene Eriksen

Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie

Kull V2019

Hanne E. N. Holtmoen

Vara: Nina Kokkvoll

Kull V2019 + påbygg master

Linn-Benedicte Olsen

Vara: Helene Skrove

Kull V2021

Amalie Klingenberg

Vara: Oda Brøndbo

Master i avansert klinisk allmennsykepleie

Kull H2020

Tone Løvås Tørmoen

Videreutdanning i operasjonssykepleie

Kull H2020

Susanne Altø Korn

Vara: Hanne-Mari Johansen