Tilbake til ansatte

Studentparlamentet

Studentparlamentet ved LDH ivaretar det lokale studentpolitiske arbeidet. Studentparlamentet er til for at studentene skal bli hørt i saker som gjelder deres skolehverdag, enten det gjelder kvalitet på studietilbudene, inneklima, sosiale forhold eller lignende.

Sist oppdatert 7. September 2020, 10:58

Studentparlamentet består av et styre; leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær og 5. styremedlem, og representanter i ulike råd og utvalg samt tillitsvalgte som representerer kullene de tilhører. Vi i Studentparlamentet ønsker å nå ut til alle studentene ved LDH. Så nøl ikke, ta kontakt med tillitsvalgte for ditt kull, send inn ris og ros, eller meld inn saker du brenner for. 

Det er viktig at ønsker, klager, forbedringsforslag, spørsmål, etc. blir videreformidlet til de tillitsvalgte, eller direkte til studentparlamentet. Det vil så bli tatt opp på tillitsvalgtmøte, eller i studentparlamentets månedlige møte. Du kan forvente at alle henvendelser vil bli fulgt opp, og at det gis tilbakemelding om utfallet.

Kontakt Studentparlamentet

Dersom du sitter på en sak som du mener er viktig å få fremmet, tar du kontakt med studentparlamentet. Det er ingen mal på hva slags henvendelser som er riktig å komme med. Studentparlamentet er til for å fremme studentenes ønsker, rettigheter og krav.

Studentparlamentet kan kontaktes på Canvas eller på mail: studentparlamentetldh@gmail.com

Styret

Leder

Rebecca Baay

Tlf: 468 53 700

Nestleder

Sandra Helene Aurand

Tlf: 977 46 910

Økonomiansvarlig

Anne Kløve Humlestøl

Telefon: 412 25 006

 

Sekretær

Iben Schjerven

Tlf: 902 42 861

 

5. styremedlem

Stian Gulbrandsen

Telefon: 450 14 286

Tillitsvalgte

De tillitsvalgte er representanter for din klasse, og tar opp saker i klassens time. De er også med på det månedlige møte til studentparlamentet. Du kan henvende deg direkte i klassens time, eller sende en mail på Canvas.

BIS20

A

Karoline Harstad Mørk

Vara: Helle Haakenstuen

B

Theodor Cornelius Bernhard Kittilsen

Vara: Astri Joy

C

Kristine Sundli Næss

Vara: Emma Teigeland

 

BIS19

A

Marie Mellemstrand

B

 

BIS18

A

B