Student Autorisasjon for avgangsstudenter ved bachelor i sykepleie

Her er en kort oversikt over hva som må skje for at du som ferdig student på bachelor i sykepleie skal få din autorisasjon.

Din sjekkliste

1. Sjekk at dine opplysninger er korrekt i:

- Altinn

- StudentWeb

- Kontakt- og reservasjonsregisteret

2. Betal gebyret når dette er klart i Altinn

3. Søk deg selv opp i Helsepersonellregisteret

 

Publisert 14. Februar 2020, 18:56

Sist oppdatert 3. Juni 2021, 14:57

LDH søker på vegne av sine studenter om autorisasjon som sykepleier. Du skal ikke søke om autorisasjon selv, da dette vil medføre lengre behandlingstid.

Du må sjekke at dine opplysninger er korrekt , samt betale et gebyr. Les mer informasjon under.

Din sjekkliste

1. Sjekk at dine opplysninger er korrekt i:

- Altinn

- StudentWeb

- Kontakt- og reservasjonsregisteret

2. Betal gebyret når dette er klart i Altinn

3. Søk deg selv opp i Helsepersonellregisteret

 

Detaljert saksgang

LDH laster opp en liste over alle studenter som har bestått praksis og eksamener, og oppnådd 180 studiepoeng til Helsedirektoratet senest i uke 25.

Helsedirektoratet sender ut en e-post og SMS via Altinn til deg med informasjon om betaling av et gebyr på 1665 kr.

Sjekk navn og e-postadresse

Du må sørge for at e-postadressen din er riktig i Altinn. Dette har ikke LDH tilgang til og du må gjøre det selv.

Du må også sjekke at navnet ditt i Studentweb samsvarer med navnet som er registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret. Dersom du nylig har byttet navn, og du ser at det ikke er samsvar, ta kontakt med studieadministrasjonen på post@ldh.no så fort som mulig. Hvis det er ulike navn registrert, blir søknaden din om autorisasjon avslått. 

Betaling

Du betaler gebyret i en betalingsløsning i Altinn, ikke via din nettbank. 

Når gebyret er betalt vil du få autorisasjonen din, med mindre det skulle være forhold som hindrer at du kan bli autorisert.

Kort tid etter at gebyret er betalt, kan du selv søke deg opp i Helsepersonellregisteret (HPR) for å sjekke om autorisasjonen er i orden. I HPR finner du også ditt HPR-nummer/ID-nummer.

Helsepersonellregisteret brukes blant annet av arbeidsgivere når du søker jobber, for å undersøke at du er godkjent til å gjøre den jobben du søker på.

Dersom du ikke har fått en e-post om gebyr fra Altinn innen 10 dager etter at du har fått vitnemål fra høyskolen, ta kontakt med oss.

Manglende betaling

Du mottar ikke purring på e-posten fra Altinn. Hvis du ikke betaler innen 60 dager, må du selv søke om autorisasjon til Helsedirektoratet og saksbehandlingstiden vil være 4-6 uker.

NB! Hvis du søker selv om autorisasjon samtidig som LDH har meldt deg inn, vil Altinn behandle den ordinære søknaden som er betalt og avslutte søknaden fra LDH. Her gjelder ordinær behandlingstid på inntil 6 uker.

Spørsmål knyttet til autorisasjon?

Kontakt LDH på post@ldh.no.