Forbedring av eksamenskarakter i Bachelor i sykepleie

Det er nå mulig for uteksaminerte studenter ved LDH å forbedre tidligere eksamener.

Oppdatert 7. Mai 2020, 09:15

Vi ønsker å åpne opp for at tidligere studenter, uansett hvor lenge det er siden de var ferdige, skal få mulighet til å ta ny eksamen for å prøve å få bedre karakter. I mange tilfeller vil det kunne bli en helt annen eksamen, men det kan bli en eksamen som i større eller mindre grad er tilnærmet lik den de ønsker å forbedre.

Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr ikke privatisteksamen.

Praktisk

Viktig å vite for deg som er tidligere student og ønsker å ta ny eksamen:

  • Du må forholde deg til aktuelt pensum.
  • Alle eksamener med unntak av 2A er nå digitale.
  • Du vil ikke få nytt vitnemål, bare en karakterutskrift.
  • Du må selv dokumentere for potensielt studiested, potensiell arbeidsgiver eller andre at ny eksamen vil kunne tilsvare den eksamen du ønsker å forbedre.

 

Forutsetninger for å kunne forbedre eksamen for tidligere studenter:

  • Du må ta kontakt på admin@ldh.no i god tid innen oppmeldingsfristen.
  • Du må betale et gebyr på kr. 2.500 per eksamen innen oppmeldingsfristen. Gebyret for bacheloroppgaven er kr. 5.000. Gebyret refunderes ikke dersom du melder deg av eksamen/bacheloroppgave.
  • Du vil bare kunne gå opp til ordinær eksamen, se eksamensplan på ldh.no/student.

Tidligere studenter kan melde seg opp til disse eksamenene

Emne 1 Innføring i sykepleierens kjernekompetanse Del A

Emne 2A Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

Emne 2B Mikrobiologi og hygiene

Emne 3 Innføring i sykepleierens kjernekompetanse Del B (inkl. semesteroppgave)

Emne 4 Medisinske og naturvitenskapelige emner Del B

Emne 5 Sykepleierens kjernekompetanse i spesialisthelsetjenesten Del A (inkl. semesteroppgave)

Emne 6 Medisinske og naturvitenskapelige emner Del C

Emne 7A Sykepleierens kjernekompetanse i spesialisthelsetjenesten Del B

Emne 7B Sykepleierens kjernekompetanse i møte med mennesker med psykiske helseutfordringer

Emne 13 Sykepleierens kjernekompetanse i kommunehelsetjeneste og samfunn

Emne 14A og B Bacheloroppgaven

Eksamener dette ikke vil gjelde for

Emne 8B og 12 er gruppeoppgaver

Emne 8A, 9, 10 og 11 er praksisemner

Innhold i de ulike emnene er beskrevet i fagplanen for bachelor i sykepleie som du finner på denne siden