Lærers innsyn i studenters karakterer og/eller vurderingsskjemaer fra praksis

Både karakterer og vurderingsskjemaer er dokumenter som høgskolen må lagre for å kunne gi studentene tilpasset opplæring/veiledning, samt kunne skrive ut vitnemål.

Oppdatert 13. Desember 2019, 16:03

Dette er opplysninger som ikke ligger åpent tilgjengelige for alle ansatte, for det er begrenset hvem som vil ha behov for å kjenne til dette angående enkeltstudenter.

 

Dette er i henhold til:

Personopplysningsloven

§ 2       Karakterer og vurderingsskjemaer fra praksis er personopplysninger, fordi de

            kan knyttes til en enkeltperson. Det er ikke sensitive opplysninger.

§ 8       Personopplysninger kan utleveres dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget

            interesse, og at hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen

            (punkt f).

§ 11     Opplysningene må bare brukes til uttrykkelig angitt formål

§ 13     Informasjonssystemet og sikkerhetssystemet må være dokumentert.

 

Forvaltningsloven

§ 13     Om taushetsplikt. Man har plikt til å hindre at andre får adgang til informasjon om noens personlige forhold. Det er mulig å fravike dette, for eksempel ved at opplysningene brukes til det de er innhentet for (§13 b punkt 2).

 

Behandling av vurderingsskjemaer:

Dette er prosessdokumenter som gir viktig informasjon som vil være nyttige for tilrettelegging og oppfølging i neste praksisperiode. De forenkler overføring av kunnskap fra praksisperiode til praksisperiode og fra lærer til lærer.

Det gis kun innsyn i vurderingsskjemaene etter innlevering dersom det er behov for en overføring av informasjon fra en praksisperiode til den neste. Dette skal gjøres i forbindelse med en overføringssamtale som den gjeldende studenten, praksisveiledere og praksiskoordinator skal informeres om.

 

Behandling av eksamenskarakterer:

Karakterer er registrert i felles studentadministrativt system (FS) og er ikke allment tilgjengelige.

Opplysninger om eksamenskarakterer for enkeltstudenter kan gis i særlige tilfeller, og da etter forespørsel til eksamensansvarlig formidlet via studieleder.

Karakterfordelingen på hver eksamen er offentlig informasjon. Den publiseres på studentweb og distribueres til lærerne når sensur faller.

 

Vedtatt i ledermøtet 22. juni 2016