Tilbake til ansatte

Skriftlig eksamen i gruppe

Her er reglene for gruppestørrelse, vurdering og klage på gruppeeksamen.

Publisert 30. Januar 2020, 10:26

Sist oppdatert 10. Desember 2020, 10:43

Gruppestørrelse

Vanlig gruppestørrelse er 2-5 studenter og man får tildelt en gruppe. I enkelte emner kan emneansvarlig bestemme at studenter får melde inn gruppe selv.

Vurdering

Alle studenter leverer inn sitt eksemplar av gruppeeksamensoppgaven.

Alle deltakere i gruppen får samme karakter.

Klage

Enhver student kan klage over karakteren og/eller formelle feil ved eksamen uavhengig av de andre i gruppa. Klagen behandles på vanlig måte.

Hvis karakteren endres som følge av klagen, gjelder dette bare den som har klaget.

Får studenten medhold i en klage over formelle feil, vil høgskolen vurdere om den formelle feilens omfang og art vil medføre at feilen må rettes opp for alle studenter dette gjelder, uavhengig av om de har klaget eller ikke.