Skriftlig eksamen i gruppe

Her er reglene for gruppestørrelse, vurdering og klage på gruppeeksamen.

Oppdatert 4. Mai 2020, 10:50

Gruppestørrelse

Vanlig gruppestørrelse er 2-5 studenter og man får tildelt en gruppe.

Vurdering

Alle studenter leverer inn sitt eksemplar av gruppeeksamensoppgaven. Sensor får lenke til oppgaven til én av studentene i gruppen. 

Alle deltakere i gruppen får samme karakter.

Klage

Enhver student kan klage over karakteren og/eller formelle feil ved eksamen uavhengig av de andre i gruppa. Klagen behandles på vanlig måte.

Hvis karakteren endres som følge av klagen, gjelder dette bare den som har klaget.

Får studenten medhold i en klage over formelle feil, vil høgskolen vurdere om den formelle feilens omfang og art vil medføre at feilen må rettes opp for alle studenter dette gjelder, uavhengig av om de har klaget eller ikke.