Klinisk læringslab (KLL) – Simulering, ferdighetstrening og teknologi

Publisert Invalid date

Sist oppdatert 9. April 2021, 10:29

Klinisk læringslab (KLL) er et senter for aktiv læring. Her kan studenter forberede seg på sykepleiens praktiske dimensjon, og jobbe med integrering av teoretisk og praktisk kunnskap i varierte læringsaktiviteter. Her trenes det på alt fra basale sykepleieferdigheter til komplekse situasjoner som krever avanserte kunnskaper og sykepleieferdigheter.

Ved Klinisk læringslab vil det legges til rette for simulering, ferdighetstrening og læring ved hjelp av teknologi i strukturerte læringsaktiviteter.

 

Klinisk læringslab er lokalisert i underetasjen på LDH. Lokalene er i utvikling og vi har gjennomført byggetrinn 1 som innebærer flytting av senteret og to nye ferdighetsrom. I de to neste byggetrinnene planlegges en egen teknologiavdeling, samt nye simuleringslokaler.

Med hensyn til covid-19 pandemien og smittevern, vil lokalene være åpne for egentrening til spesifiserte tider. Informasjon om dette kommer så snart det foreligger.

Video: Lars Petter Jonassen

Kontakt

Drifts- og utviklingsansvarlig ved Klinisk læringslab:

Hege Vistven Stenseth

Hege Vistven Stenseth

Høgskolelektor