Overflytting til LDH

Her finner du informasjon om overflytting til LDH.

Publisert 30. Januar 2020, 14:18

Sist oppdatert 11. Februar 2021, 13:22

LDH tar imot og vurderer søknader om overflytting under visse forutsetninger:

  • Søknader blir kun vurdert dersom det er ledig kapasitet i det aktuelle studieåret.*
  • For å være kvalifisert for overflytting, må fagplanen ved nåværende studiested være kompatibel med fagplanen ved LDH for de(t) studieår det søkes innpass for, og
    • søkere må ha et faglig nivå tilsvarende ordinært opptak ved LDH (dokumenteres med vitnemål fra videregående skole), og
    • snitt på C eller bedre fra nåværende bachelorstudium (dokumenteres via vitnemalsportalen.no)

Søkerne vil bli rangert.

Du finner søknad om overflytting til LDH her. 

Du kan også søke om studieplass innen søknadsfristen 15. april og søke om fritak for enkeltemner.

*I 2020 ble ingen overflyttingssøknader innvilget.