Tilbake til ansatte

Overflytting til LDH

Sist oppdatert 3. September 2020, 11:50

LDH tar imot og vurderer søknader om overflytting under visse forutsetninger:

  • Søknader blir kun vurdert dersom det er ledig kapasitet i det aktuelle studieåret.*
  • For å være kvalifisert for overflytting, må fagplanen ved nåværende studiested være kompatibel med fagplanen ved LDH for de(t) studieår det søkes innpass for, og
    • søkere må ha et faglig nivå tilsvarende ordinært opptak ved LDH (dokumenteres med vitnemål fra videregående skole), og
    • snitt på C eller bedre fra nåværende bachelorstudium (dokumenteres via vitnemalsportalen.no)

Søkerne vil bli rangert.

*I 2020 ble ingen overflyttingssøknader innvilget.

Du finner søknad om overflytting til LDH her.