Overflytting til LDH

Her finner du informasjon om overflytting til LDH.

Publisert 30. Januar 2020, 14:18

Sist oppdatert 6. Januar 2022, 10:11

Hvis du er student ved et annet universitet, men ønsker å fullføre utdanningen din hos LDH, kan du søke om overflytting.

Regler for overflytting

Søknader blir kun vurdert dersom det er ledig kapasitet i det aktuelle studieåret.*

Overflytting kan kun skje i begynnelsen av studieåret.

For å kvalifisere til overflytting, må fagplanen ved nåværende studiested være kompatibel med fagplanen ved LDH for de(t) studieår det søkes innpass for, og

  • søkere må ha et faglig nivå tilsvarende ordinært opptak ved LDH (dokumenteres med vitnemål fra videregående skole), og
  • snitt på C eller bedre fra nåværende bachelorstudium (dokumenteres via vitnemalsportalen.no)

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • Aktuelle søkere vil bli rangert.
  • Vi prioriterer søkere som bor og studerer utenfor Oslo.
  • Karakterene og begrunnelsen din er med i vurderingen av søknaden.

Du finner søknad om overflytting til LDH her. 

Du kan også søke om studieplass innen søknadsfristen 15. april og søke om fritak for enkeltemner.*

I 2021 ble ingen overflyttingssøknader innvilget.

Frist

Søknadsfristen er 1. mai.
Svar kan ventes tidligst i midten av juni.