Semester- og studieavgifter

Her er informasjon om frister og hva semester- og studieavgiftene dekker.

Oppdatert 20. August 2020, 07:48

Semesteravgift

Som student må du hvert semester betale en semesteravgift på 600,- til LDHs velferdsordning. Les mer om LOS her. I tillegg kan du støtte Prosjekt-NEO med 20,-. Dette gjelder alle LDHs studenter. 

Semesteravgiften må være betalt for at du skal kunne

  • avlegge eksamen
  • få lån hos Lånekassen
  • få studentrabatt

Studieavgift

Studieavgiften er på 950,- per semester for nye bachelorstudenter fra og med studieåret 2020*. Studieavgiften går blant annet til dekning av studiemateriell og læringsressurser, kopiavgift, tilgang til digitale kompendier, bidrag til studentdemokratiet, ulike velferdstiltak mv.

Samlede kostnader

Bachelor

Satser for nye studenter fra høsten 2020:

Semesteravgift: 600,-

Studieavgift: 950,-

Totalt: 1550,-

* For studenter som startet før studieåret 2020 gjelder tidligere satser.

Master og videreutdanning

For studenter på master og videreutdanning varierer studieavgiften etter utdanningsprogram. For studieavgift for de ulike videreutdanningene og masterstudiene, se studiets informasjonsside. Semesteravgift på 600,- kommer i tillegg. 

Frist for semesterregistrering og betaling

Høst

Bachelor: 10. september

Master og videreutdanning: 1. oktober

Vår

Bachelor: 20. januar

Master og videreutdanning: 20. januar. Unntak: Frist for semesterregistrering og betaling for nye studenter med oppstart på våren er 15. februar.