Midlertidig studentlisens

I arbeidet med covid-19 er det behov for å mobilisere helsefagstudenter som reservepersonell i helsetjenesten. Det er derfor åpnet opp for at også studenter, elever og lærlinger som er under annen helse- og sosialfaglig utdanning enn medisin og farmasi, kan få innvilget studentlisens i siste studieår.

Publisert 17. Desember 2021, 10:56

Sist oppdatert 20. Desember 2021, 14:34

Etter oppfordring fra nasjonale myndigheter er det sendt ut en Questback til BIS19 kullet fordi det er behov for å mobilisere studenter som nærmer seg avslutning av studiene. Denne Questbacken hadde svarfrist 20. desember kl. 12:00.*

Informasjon til studenter fra Helsedirektoratet

Det er utdanningsinstitusjonene som melder inn sine studenter til Helsedirektoratet som registrerer studentene med lisens i helsepersonellregisteret, og den enkelte student skal dermed ikke selv søke om lisens til Helsedirektoratet. Det utstedes ikke et dokument som viser til registreringen, men den enkelte student kan ta en utskrift av sin oppføring i helsepersonellregisteret.

Med studentlisens kan studentene arbeide i lønnede stillinger som student med lisens.

Studentene kan melde sin interesse for arbeid på nasjonalthelsepersonell.no.

Studentlisensene gis med følgende generelle vilkår:

  1. Lisensen gir studenten kun rett til å utføre yrkesaktivitet under faglig veiledning og tilsyn av overordnet autorisert personell

  2. Lisensen gir ikke adgang til å utøve yrket av selvstendig karakter

  3. Lisensen gir studenten kun rett til å kalle seg student i det aktuelle yrket

  4. Lisensen er tidsbegrenset

Du finner mer informasjon på Helsedirektoratets sider: Informasjon om lisens til helsefaglige studenter.

 

* Regjeringen bistår også i mobiliseringen av studenter, og har sendt ut en sms med avsender Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. Dersom du ikke rakk å melde samtykke om studentlisens via Questbacken utsendt fra LDH, kan du melde din interesse via nevnte sms.