Permisjon

Her finne du informasjon om permisjon og reservasjon av studieplass.

Publisert 1. Februar 2021, 14:28

Sist oppdatert 5. Mai 2021, 11:46

Som student har du mulighet til å søke om permisjon fra utdanningen din. Retten til permisjon er regulert i Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole, § 3-3

Du kan søke permisjon på grunnlag av dokumenterte behov selv om du ikke har gjennomført 60 studiepoeng.

Permisjon kan innvilges på følgende grunnlag:

  • Svangerskap/fødsel/adopsjon
  • Omsorg for barn
  • Førstegangstjeneste i forsvaret
  • Sykdom
  • Andre særskilte grunner

For permisjon av øvrige grunner bør du ha gjennomført minst ett studieår (60 studiepoeng).

Du må være oppmerksom på at det i løpet av fraværet kan komme endringer i studieprogrammet som har innvirkning på det videre studieløpet ditt.

Permisjon innvilges normalt for inntil ett år.

Hvordan søke om permisjon?

Du søker om permisjon ved å fylle ut søknadsskjemaet for permisjon. Dersom du søker om permisjon på grunnlag av dokumenterte behov, må dokumentasjon vedlegges. Søknadsskjemaet sendes til post@ldh.no.

Ny student - reservasjon av studieplass

Dersom du er ny student ved LDH og av ulike grunner ikke kan begynne på studiet i det semesteret du har fått opptak, kan du søke om å reservere studieplassen din. Du kan få reservert studieplassen din i inntil to år frem i tid på grunn av innkalling til militærtjeneste, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende årsaker. Et eventuelt vedtak om reservert studieplass vil bli gitt med forbehold om at det ikke blir endringer i studiet.

For å søke om å reservere studieplassen din, må du takke ja til studietilbudet innen svarfristen og sende søknad innen tre uker etter at du fikk tilbudet. Søknad med dokumentasjon sendes til opptak@ldh.no. Husk å oppgi søkernummer og fullt navn. 

Les mer om reservasjon av studieplass på Samordna opptak.