Semester- og studieavgifter

Som student må du hvert semester betale semester- og studieavgift, samt semesterregistrere deg. Her finner du informasjon om frister og hva semester- og studieavgiftene dekker.

Publisert 30. Januar 2020, 14:18

Sist oppdatert 11. August 2021, 20:23

Frist for semesterregistrering og betaling

Høst

10. september

Vår

1. februar

Du semesterregistrerer deg i Studentweb. Her finner du også faktura for semester- og studieavgift.

Semester- og studieavgift

Semesteravgift

Du må hvert semester betale en semesteravgift til LDHs velferdsordning LOS - Lovisenberg studentvelferd. Dette gjelder alle LDHs studenter. 

LOS er høyskolens egen velferdsordning og tilsvarer ordningen med studentsamskipnad. LOS tilbyr blant annet studentene ulike velferdsgoder innen trening, helse, bolig, barnehage og veiledning.

Semesterregistrering og betalt semesteravgift er en forutsetning for å:

  • avlegge eksamen
  • få lån hos Lånekassen
  • få studentrabatt

I tillegg kan du støtte Prosjekt NEO med et frivillig bidrag på 20,-.

Studieavgift

Studieavgiften går blant annet til dekning av studiemateriell og læringsressurser, kopiavgift, tilgang til digitale kompendier, bidrag til studentdemokratiet, ulike velferdstiltak mv.

Samlede kostnader

Bachelor

Satser for nye studenter fra høsten 2020:

Semesteravgift: 600,-

Studieavgift: 950,-

Totalt: 1550,-

For studenter som startet før studieåret 2020 gjelder tidligere satser.

Master og videreutdanning

For studenter på master og videreutdanning varierer studieavgiften etter utdanningsprogram. For studieavgift for de ulike videreutdanningene og masterstudiene, se studiets informasjonsside. Semesteravgift på 600,- kommer i tillegg.