Studiestart master og videreutdanning - høsten 2021

Skal du ta en master eller videreutdanning ved LDH til høsten? Her finner du nyttig informasjon om studiestart og om høyskolens tilbud som gir gode rammer rundt studiene. Vi forholder oss til enhver tid til retningslinjene fra myndighetene og FHI knyttet til Covid-19, og det kan derfor forekomme justeringer underveis.

Publisert 5. Juni 2020, 12:25

Sist oppdatert 12. August 2021, 14:23

Studiestart høsten 2021

Master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie eller allmennsykepleie

Studiestart er mandag 23. august.

Trykk her for å se timeplan* for studiestart og høstsemesteret for ditt studieprogram.

Videreutdanning i operasjonssykepleie

Studiestart er mandag 23. august.

Trykk her for å se timeplan* for studiestart og høstsemesteret for operasjonssykepleie.

Videreutdanning i palliativ omsorg

Studiestart er mandag 30. august.

Trykk her for å se timeplan* for studiestart og høstsemesteret for palliativ omsorg.

Praksisveiledning

Studiestart er onsdag 18. august. Det er digital undervisning.

Trykk her for å se timeplan* for praksisveiledning.

Vilkår for å beholde studieplassen

Du må møte ved studiestart for å beholde studieplassen din ved Lovisenberg diakonale høgskole. Eventuelt fravær i forbindelse med studiestart må være godkjent på forhånd. Det skal være tungtveiende årsaker for å få dette innvilget, som sykdom eller dødsfall i nær familie. Årsaken må dokumenteres.

Smittevern

Husk at du må gjøre deg kjent med innhold og råd i smittevernveilederen for å oppholde deg på høgskolen, samt gjennomføre et digitalt kurs i smittevern.

Før studiestart

Informasjon på e-post

Les e-posten som blir sendt ut nøye. 

Politiattest

Det er krav om politiattest for studenter i helsefagutdanninger med praksisstudier. Godkjent politiattest er en forutsetning for å starte i praksisstudier. Les mer om hvordan du søker og leverer inn politiattesten her.

Du som skal ta videreutdanning i palliativ omsorg trenger ikke politiattest.

Feide

Uka før studiestart vil du få en e-post og en sms med ditt studentnummer og en pin-kode. Dette skal du bruke til å registrere din Feide-bruker. Denne påloggingsinformasjonen brukes i alle høyskolens IT-systemer. For at du skal få tilgang til disse systemene raskest mulig, vil vi at alle registrerer sin Feide-bruker før de kommer første studiedag. Mer om Feide og hvordan du registrerer din bruker finner du her. 

Krav om bærbar datamaskin

Alle nye studenter må disponere egen bærbar datamaskin. Med dette menes en PC eller Mac med nyere operativsystemversjoner av henholdsvis Windows eller macOS. Chromebook eller andre maskiner med Linux-basert operativsystem og PC med Windows 10 S kan ikke benyttes da program for digital eksamen ikke støttes på disse maskinene.

Canvas

Canvas er en digital læringsplattform som brukes på LDH. For at du skal bli kjent med Canvas og høyskolen er det opprettet et område i Canvas som du finner her

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med Canvas før du møter til studiestart. Innføring i Canvas finner dere her.

Zoom

Ved digital undervisning benyttes videomøtesystemet Zoom. Her finner du det du trenger å gjøre når du skal ta i bruk Zoom til våren. Du får imidlertid ikke logget på Zoom som LDH-student før du får opprettet en Feide-konto ved studiestart. Det er anbefalt å laste ned og installere Zoom før studiestart. 

Pensum

Ved studiestart får du full teksttilgang til artikler og kompendier i pensumlistene.

For noen studier forventes det forberedelser før studiestart. Informasjon om dette mottar du per e-post.

Semesterregistrering, betaling og studentbevis

Når du har opprettet din Feide-bruker (se lenger opp), kan du semesterregistrere deg og betale semester- og studieavgiftStudentweb (her finner du også faktura). Dette må gjøres innen 10. september.

Etter semesterregistrering og betaling av semester- og studieavgift kan du laste ned studentbevis-appen. Les mer her.

Når du har betalt semester- og studieavgiften kan du motta lån/stipend fra Lånekassen dersom du har søkt om det. Les mer om Lånekassen her.

Ofte stilte spørsmål

Her kan du lese ofte stilte spørsmål.

Rammer rundt studiene