Husordensregler

Oppdatert 13. Desember 2019, 17:03

Utgangsdør skal alltid være låst. Slipp ikke ukjente inn i bygningen.

Barnevogner, sykler, etc. må ikke hensettes i trappegang eller andre steder hvor det er til ulempe for øvrige leietakere. Sko skal ikke stå utenfor dørene til leilighetene. Alle rømningsveier skal være frie til en hver tid. Leier har ansvar for å fjerne all emballasje, avfall, reklame etc. og sørge for at gjenstander som skal kastes ikke blir igjen i bygget eller på eiendommen for øvrig. Husholdningsavfall må pakkes inn og legges i renholdsverkets beholder. Bleier, bind etc. må ikke puttes i klosettet da dette kan medføre tilstopping. Leier står økonomisk ansvarlig ved slik tilstopping.

Vis hensyn når det gjelder vedvarende støy, så som boring i vegger og hamring især på sen kveldstid, søn- og helligdager. Foreta ikke virksomhet som er til plage for andre i omgivelsene. Det skal være ro i bygget mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.

Det må ikke grilles på balkong eller rett utenfor bygningen, pga. brannfare.

Klesvask eller sengetøy må ikke henge høyere enn rekkverket på balkongen. På søn- og helligdager må ikke klesvask henges ut. Tepper og klær må ikke ristes fra vindu eller balkong. Ved bruk av vaskeri henvises til egne oppslag. Postkasse, dørskilt og ringeklokke skal være tydelig merket.

Røyking er ikke tillatt i leilighet, på balkong eller andre områder som er til sjenanse for andre beboere.

Feil og mangler kan meldes Boligkontoret på telefon 22 35 83 00 (sentralbord), eller e-post bolig@lovisenberg.no