Tilbake til ansatte

Stillerom for studenter

Publisert 28. Januar 2020, 18:14

Stillerom ligger i tredje etasje utenfor lesesalen.

Rommet er åpent for alle studenter som ønsker et sted for stillhet, hvile eller bønn - uavhengig av tro og livssyn.

Ta kontakt med studentpresten, Liv Arnhild Romsaas på liv.arnhild.romsaas@ldh.no dersom det er noe du savner i rommet.