Stillerom for studenter

Publisert 24. Januar 2020, 11:20

Stillerom ligger i tredje etasje.

Rommet er åpent for alle studenter som trenger stillhet, hvile eller bønn - uavhengig av tro og livssyn.