Stille rom for studenter

Stille rom ligger i tredje etasje.

Rommet er åpent for alle studenter som trenger stillhet, hvile eller bønn - uavhengig av tro og livssyn.