Informasjon om opptak

Her finner du informasjon om opptak 2020 for bachelor-, master- og videreutdanninger. Opptaket 2020 går som normalt.

Oppdatert 16. Oktober 2020, 10:02

Opptak bachelor i sykepleie

Opptakskrav for bachelor i sykepleie er generell studiekompetanse
. Fra opptaket 2019 ble det innført krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk og matematikk.

Har du ikke generell studiekompetanse, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Du søker gjennom Samordna opptak. Her finner du også blant annet informasjon om opptakskrav, poengberegning, dokumentasjon og frister.

Studiekode: 230050 


Søknadsfrist: 1. mars/15. april til Samordna opptak 


Poenggrense hovedopptak 2020: 55,7 i ordinær kvote og 47 i kvote for førstegangsvitnemål

Kjønnspoeng: 2 tilleggspoeng for menn

Opptak master- og videreutdanning

Opptakskrav til de ulike utdanningene finner du på studiets nettside.

Det er lokalt opptak på våre master- og videreutdanninger, og søknaden sendes inn via Søknadsweb

Tidlig opptak master- og videreutdanning

For å konkurrere i tidlig opptak må du ha registrert søknad og lastet opp dokumentasjon senest 1. mars. Videre er det krav om minimum snitt på 3 karakterpoeng. Omregningsskalaen finner du i forskrift om opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Søkere som ikke får tilbud om studieplass i tidlig opptak, konkurrerer videre om studieplass i ordinært opptak. 

Søknadsfrist: 1. mars

Svar sendes ut: 15. april

Svarfrist: 23. april

Ordinært opptak master- og videreutdanning

For at din søknad skal bli behandlet må du ha registrert søknaden og lastet opp all dokumentasjon senest 15. april.

På grunn av Covid-19 pandemien kan noen oppleve at arbeidsgiver ikke kan prioritere å levere ut tjenestebevis innen søknadsfrist den 15. april. Gjelder dette deg kan du fylle ut skjemaet for egenerklæring av praksis og legge det ved i din søknad.

Dersom du får tilbud om studieplass på grunnlag av utfylt egenerklæringsskjema, er tilbudet om studieplassen betinget, og du må laste opp ordinært tjenestebevis før oppstart av studiet.

Omregningsskalaen finner du i forskrift om opptak ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Søknadsfrist: 15. april

Svar sendes ut: 22. mai

Svarfrist: 31. mai

Merk: Noen studietilbud har opptak på høsten. Se hvert enkelt studietilbud for søknadsfrist.

Poengberegning master- og videreutdanning

Søkere saksbehandles i henhold til LDHs opptaksforskrift. Her finner du også oversikt over hvordan søknadene rangeres. Konkurransepoeng regnes ut på følgende måte:

Karakterpoeng: Det regnes ut vektet gjennomsnittskarakter for bachelorutdanning/tilsvarende utdanning som inngår i opptaksgrunnlaget. A=5, B=4, C=3, D=2, E=1. 

Poeng for praksis: Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. halvår for relevant praksis (100% stilling) etter avsluttet utdanning som utgjør søkerens opptaksgrunnlag, maksimalt 2 poeng. Det gis ikke tilleggspoeng, for ev. praksis som inngår i opptaksgrunnlaget.

Mindre stillingsprosent og/eller løse timer regnes om til hva det utgjør i 100% stilling.

Søkere får godskrevet praksis fram til 1. august i opptaksåret for studier med oppstart i august. Dette gjelder søkere som dokumenterer at de er i en fast stillingsprosent.

Annen høyere utdanning: Det gis 0,5 tilleggspoeng pr. 30 studiepoeng for utdanning utover opptaksgrunnlaget, maksimalt 2 poeng. Her gis det uttelling for all annen høyere utdanning.